Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Waar blijft de campagne 'Nederland aardgasvrij'?

Saskia Buitelaar

De energietransitie, hoe abstract die voor de meeste mensen ook nog is, gaat uiteindelijk over “koken en stoken bij mensen achter de voordeur”. Lees meer

Jeroen vd velden 75x75 internal thumb small 1432289433

Voorwaardelijk verhuren: is dat eng?

Jeroen van der Velden

‘Magic mix’-projecten dienen als smeermiddel voor de woningmarkt en als tijdelijke overgang tussen geen woning en een reguliere woning. Lees meer

Annette duivenvoorden 75x75 internal thumb small 1435582305

Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren nog te veel de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is er vaak nog niet. Lees meer

Netty van triest 75x75 internal thumb small 1435570759

Verward

Netty van Triest

Verwarde personen lijken dé test case te zijn die aantonen of er inderdaad een samenhangende afstemming is tussen wonen, begeleiding en zorg. Lees meer

Irene bronsvoort internal thumb small 1495536630

Vervoersarmoede in dunbevolkte gebieden: een opgave voor burger én overheid

Irene Bronsvoort

Limburg als voorbeeld voor andere provincies: verleg de focus van aanbodgericht naar vraaggericht vervoer. Lees meer

Annette duivenvoorden   kl internal thumb small 1424791345

Versnellers

Annette Duivenvoorden

Het zijn interessante tijden om te werken aan armoede en gezondheid. Voor professionals die kansen zien in vernieuwende en innovatieve aanpakken is er veel werk te doen. Lees meer

Peter van os internal thumb small 1499241973

Verruim de DAEB-grenzen tijdelijk in herstructureringswijken!

Woningen voor middeninkomensgroepen; vraag en – gebrek aan – aanbod

Vincent Gruis en Peter van Os

Ons voorstel is: verhoog de liberalisatiegrens voor nieuwbouw in bepaalde wijken tijdelijk naar bijvoorbeeld 850 euro. Uiteraard alleen daar waar een markttoets uitwijst dat marktpartijen de vraag van middeninkomens niet willen oppakken. Lees meer