Willem heesen internal thumb small 1424791268

Who wants (to) change?

De roeping van NaEB is om ruimtelijke professionals te bewegen nu al in de geest van de Omgevingswet te werken. Loslaten, vertrouwen en overheidsparticipatie in de praktijk. Hoe kan dit beter dan goede voorbeelden een podium te geven. Lees meer

Eelco internal thumb small 1481640006

We moeten de handen ineen slaan

Eelco Ouwerkerk

Met een ‘groen’ kabinet is er nu meer aanleiding dan ooit om door te pakken en de handen ineen te slaan. De transitie naar CO2 neutraal in 2050 lukt alleen op basis van een integrale kwaliteitssprong, waarbij de kantorenmarkt de investeringen niet terugverdient uit alleen de besparing op energiekosten, maar door de meerwaarde die zich uit in verhuurbaarheid en continuïteit. Lees meer

Jooske baris 75x69 internal thumb small 1425627680

Wat een topstad

Waarom voelt een stad soms zo goed? Wat maakt een stad zo aantrekkelijk? De succesfactoren die maken dat een stad hoog scoort, gaan opvallend vaak over de ‘zachte’ kant van de stad. Ondersteund door een transparant stedenbeleid, gedragen door inwoners, bedrijfsleven en stakeholders. Lees meer

Frank wassenberg internal thumb small 1424791239

Waar niemand aan denkt

Frank Wassenberg

Mensen worden ouder dan ze denken. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Lees meer

Annette duivenvoorden 75x75 internal thumb small 1435582305

Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren nog te veel de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is er vaak nog niet. Lees meer

Netty van triest 75x75 internal thumb small 1435570759

Verward

Netty van Triest

Verwarde personen lijken dé test case te zijn die aantonen of er inderdaad een samenhangende afstemming is tussen wonen, begeleiding en zorg. Lees meer

Irene bronsvoort internal thumb small 1495536630

Vervoersarmoede in dunbevolkte gebieden: een opgave voor burger én overheid

Irene Bronsvoort

Limburg als voorbeeld voor andere provincies: verleg de focus van aanbodgericht naar vraaggericht vervoer. Lees meer