Matthijs uyterlinde.hr internal thumb small 1479998109

Wie haalt de kwetsbare wijken uit de wacht?

Matthijs Uyterlinde

Over allerlei onderwerpen is het kabinet voornemens om met gemeenten en andere stakeholders in gesprek te gaan, maar in kwetsbare wijken geeft ze niet thuis. Lees meer

Joost van hoorn internal thumb small 1424791259

Wie gaat er mee verdwalen?

Voor alle betrokkenen geldt dat het een zoektocht is om te bepalen wat wel en niet werkt en hoe vooral de gevestigde partijen hun rol opnieuw kunnen/moeten bepalen en invullen. Het onderzoeks- en inspiratiebudget is er nu precies voor bedoeld om dit zoekproces van een impuls te voorzien. Lees meer

Willem heesen internal thumb small 1424791268

Who wants (to) change?

De roeping van NaEB is om ruimtelijke professionals te bewegen nu al in de geest van de Omgevingswet te werken. Loslaten, vertrouwen en overheidsparticipatie in de praktijk. Hoe kan dit beter dan goede voorbeelden een podium te geven. Lees meer

Eelco internal thumb small 1481640006

We moeten de handen ineen slaan

Eelco Ouwerkerk

Met een ‘groen’ kabinet is er nu meer aanleiding dan ooit om door te pakken en de handen ineen te slaan. De transitie naar CO2 neutraal in 2050 lukt alleen op basis van een integrale kwaliteitssprong, waarbij de kantorenmarkt de investeringen niet terugverdient uit alleen de besparing op energiekosten, maar door de meerwaarde die zich uit in verhuurbaarheid en continuïteit. Lees meer

Jooske baris 75x69 internal thumb small 1425627680

Wat een topstad

Waarom voelt een stad soms zo goed? Wat maakt een stad zo aantrekkelijk? De succesfactoren die maken dat een stad hoog scoort, gaan opvallend vaak over de ‘zachte’ kant van de stad. Ondersteund door een transparant stedenbeleid, gedragen door inwoners, bedrijfsleven en stakeholders. Lees meer

Download internal thumb small 1507127075

Wat dacht u van een 3d-privé regeling?

Kees Machielse

Utopisch of niet: de mogelijkheden en kansen die 3d-printing biedt, zijn oneindig en staan tegelijkertijd nog in de kinderschoenen. Lees meer

Frank wassenberg internal thumb small 1424791239

Waar niemand aan denkt

Frank Wassenberg

Mensen worden ouder dan ze denken. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Lees meer