Wicked problems


Netty van Triest – 30 juni 2016

In figuurlijk opzicht bestaan er voor woningaanpassingen forse drempels. Naast bewustwording, stellingname en consequent kiezen voor rollatoraangepaste woningen, zien we het taaie probleem van de bekostiging: wie betaalt die aanpassingen? Kleine aanpassingen zijn vaak zo gedaan, de grotere bouwkundige zijn lastig. Zeker voor mensen met een laag inkomen.

De vergrijzing leert ons dat deze groep mensen de komende jaren verdubbelt. In sommige gebieden kunnen we hierdoor al aardig een toename in valongelukken voorspellen, inclusief de kosten die daarmee gepaard gaan. Lastig blijken vooral de preventieve aanpassingen, zoals de verbreding van toegangsdeuren. Opmerkelijk eigenlijk: want een goede woning is het fundament van zelfstandig wonen.

Hoe lossen we dit taaie en ook ‘wicked’ probleem op? Zowel senioren als gemeenten, zorgverzekeraars en woningcorporaties hebben last van het symbolische dempen van de put nadat het kalf verdronken is. En zo sluiten we de ogen voor toenemende valongelukken in huis en missen we kansen bij renovatie om bestaande woningvoorraad aan te passen.

Een aantal partijen in Friesland wil loskomen van bestaande financiële kaders en kijkt of het wél mogelijk is om gezamenlijk te investeren in de verbetering van de woningvoorraad. Vooraf en cross-sectoraal, oftewel zonder oogkleppen van wonen, welzijn of zorg. Maar wel mét oog voor vergrijzing en een toenemend aantal mensen met functionele beperkingen.

Denk aan het ‘zorg-ready’ maken van woningen, iets dat niet veel extra hoeft te kosten als onderdeel van een bestaande renovatie, maar achteraf wel een hoop gepruts, slopen en breken betekent. Kortom: regeren is vooruitzien, innoveren ook. Lees allen de folders over dit experiment en laat u inspireren.