Wat er om wonen draait


Piet Korporaal – 9 juni 2016

Ben je het braafste jongetje van de klas en zet je alle activiteiten stil die niet binnen de Woningwet passen? Of maak je je als corporatie hard voor de wijk en tart je de regels? In de Leeszaal, een door vrijwilligers gerunde publieke ontmoetingsplek in Rotterdams Oude Westen, ontstaat een interessante discussie over de opstelling van corporaties in wijkvernieuwing. Erik Hoeflaak, procesmanager bij Woonstad Rotterdam, wordt door een student van de ASRE-opleiding Woningmarkt uitgedaagd stelling te nemen. De corporatie bezint zich momenteel op een constructie om én de Leeszaal onderdak te kunnen blijven bieden én zich te houden aan de Woningwet.

Een dilemma doet zich voor, nu de eerste huurperiode van dit succesvolle burgerinitiatief eindigt. De Woningwet staat sponsoring niet toe. Woonstad rekende eerder een schappelijk huurtarief voor de invulling van een bedrijfspand. Is dit geen verkapte sponsoring? En, als je een lagere huur vraagt, wat is dan het afwegingskader? In de stad zijn immers tientallen initiatieven. Welke rol heeft de gemeente daarin? Als corporatie mag je weliswaar actief zijn op het gebied van leefbaarheid, maar passen ook culturele voorzieningen, taallessen en discussieavonden in ‘schoon, heel en veilig’?

De discussie maakt voor de studenten van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in elk geval duidelijk dat opereren op de woningmarkt voor een corporatie ontzettend veelzijdig is. Onlangs organiseerde Platform31 een bezoek aan inspirerende woningbouwprojecten in Rotterdam in verschillende koop- en huursectoren; van de pionierende particulier in een voormalig schoolgebouw tot het hoogste woongebouw van een landelijk opererende belegger op de Wilhelminapier.

Terug naar de Leeszaal: die blijft voorlopig open. Woonstad trekt er een jaar voor uit om samen met de initiatiefnemers, gemeente en andere maatschappelijke partners in de stad van gedachten te wisselen over situaties als deze. Tot die tijd blijft de Leeszaal zijn ‘oude huur’ betalen en bovenal een bijdrage leveren aan een prettig leefklimaat in de wijken. Dat is tenslotte waar het wonen om draait.