Wat de boer kent…

Marieke Jonker-Verkaart, projectleider

…dat lust ‘ie! Dit bleek te kloppen toen een vriendin in mijn studententijd vertelde over haar familie. Als dochter van een boer met een grote koeienboerderij in Noordoost-Groningen was het ‘agv’tje’ (aardappelen, groenten, vlees) standaard kost. Andere gerechten, zoals pasta, werden door de kinderen geïntroduceerd. Bij verjaardagen kozen zij niet voor pannenkoeken, maar voor pasta. Dit was nieuw, en lekker! Het beviel goed. Pasta is tegenwoordig een veel gegeten gerecht in deze boerenfamilie.

Onlangs bleek ook in mijn werkzame leven dat de boer lust wat ‘ie kent. Figuurlijk dit keer. Gedurende een Community of Practice (CoP) over de mogelijkheden voor een grotere particuliere huursector, bleek de grote institutionele belegger vaak de boer te zijn. Hij heeft een nadrukkelijke voorkeur voor investeringen in de ‘primary locations’ van Nederland. Deze plekken zijn bekend, populair, aantrekkelijk, met gegarandeerd rendement. Ze zijn wel schaars. Terwijl de vraag naar particuliere huur groot is en het geld van grote beleggers “op de plank brandt!”. Er zijn, zo bleek uit de CoP, genoeg andere locaties die interessant zijn voor beleggers en een mooi rendement opleveren. Ze zijn alleen minder bekend.

Tip aan investeerders met interesse in particuliere huur: heb een open houding en verruim je blik naar andere plekken dan alleen de toplocaties. Het voegt mooie gerechten aan het standaardmenu toe.

Ook de gemeente is in deze context de boer. Die kent vaak maar twee smaken: sociale huur en koop. Gebiedsontwikkelaars kennen vaak geen investeerders in de particuliere huursector en vice versa. Samenwerking is dan moeilijk. Er zit wel verandering in, maar vaak blijven de contacten beperkt tot het hoogste echelon.

Tip aan gemeenten: heb een makelende en schakelende houding ten opzichte van investeerders. Wees niet te star. Denk in ‘setjes’ van locaties: een toplocatie gecombineerd met een plek waar een investeerder niet zelf aan zou denken. Zorg actief voor arrangementen. Wees de chefkok en stel nieuwe gerechten voor!
Een oproep dus aan beide kanten om elkaar en elkaars werkwijze beter te leren kennen. Daarmee dragen zowel gemeenten als investeerders bij aan meer goede voorbeelden van huisvesting in de particuliere huursector. En dat zal goed smaken.

Bon appétit!

CoP en congres ‘Kansen voor particuliere huur in Nederland’

Platform31 organiseerde in 2014 voor 11 gemeenten een Community of Practice over de kansen en belemmeringen in het vergroten van de particuliere huursector. Op 25 maart werd de CoP afgesloten met een groot congres. De slotpublicatie met belangrijkste uitkomsten van de CoP werd overhandigd aan minister Blok.

Meer informatie over de Kansen voor Nederlandse particuliere huursector