Verantwoordelijkheid nemen, het nieuwe actievoeren


Maarten van Poelgeest – 6 april 2016

Ik kan het niet ontkennen en misschien is het ook goed om maar eens uit de kast te komen. Als bestuurder maakte ik me soms kwaad over burgers die alleen maar klagen. Natuurlijk gaan er dingen mis en blinkt een bureaucratie vaak niet uit in empathie, maar er is een categorie bewoners bij wie de overheid nooit iets goed kan doen. Vanaf de zijlijn zijn ze er als de kippen bij om de vinger op een veronderstelde zere plek te leggen. Je leert je ergernis in zulke situaties in stilte te verbijten, bang om anders voor regentesk versleten te worden.

Volgens mij droomt elke bestuurder van burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen. Mensen die hun ongenoegen omzetten in actie en nieuwe oplossingen. En die vervolgens de taaie strijd aanspannen met de weerbarstigheid der dingen. Wellicht ook uit noodzaak geboren, maar het lijkt erop dat steeds meer mensen zich willen los maken van bestaande instituties om voortaan de zaken zelf te regelen.

De Woningwet kent sinds een jaar de mogelijkheid voor mensen om een wooncoöperatie op te richten. Een ultieme daad van zelfregie. Samen met de buren de woningen beheren en bestieren. Met de wooncoöperatie is dat niet langer voorbehouden aan wereldverbeteraars die het nieuwe Walden willen stichten. Ook Henk en Ingrid, samen met Truus en Ahmed van drie hoog kunnen het heft in eigen hand nemen. Meer zeggenschap, meer verantwoordelijkheid, meer cohesie. Welke bestuurder springt geen gat in de lucht?

Ook hier geldt dat er weer talloze praktische bezwaren tussen droom en daad in de weg staan. Wooncoöperaties zijn nieuw en wat de wetgever en de gevestigde orde niet kennen, wordt maar mondjesmaat gefaciliteerd. Paarse krokodillen versperren de weg van menig initiatief. Onder welke voorwaarden mag een corporatie bezit aan collectieven overdragen? Hoe krijgt een enthousiaste groep mensen de financiering rond? Hoe wordt de wooncoöperatie bekender zodat ze meer mensen kan inspireren?

Praktische bezwaren zijn er om geslecht te worden. Naar de mestvaalt van de geschiedenis er mee! De verschillende initiatieven om een wooncoöperatie te stichten doen hun best. Zij zijn in beweging. Nu nog de wethouders en de corporatiedirecteuren. Zij zouden het actievoeren toch niet verleerd zijn? Ik ben benieuwd wie de komende weken de wooncoöperatie omarmt en samen met verantwoordelijke burgers een lokaal actieteam opricht.

Meer informatie

Een lichte structuur, verbonden met het landelijk programma wooncoöperaties van Platform31, directe toegang tot de lobby om de wet- en regelgeving verder te verduidelijken en de mogelijkheid om met een flinke korting deskundigen in te schakelen. We kunnen vijf actieteams aan boord nemen.