Snelle ontwikkelingen en andere regels


Regeldrukvermindering staat sinds de kabinetten Lubbers steevast op de politieke agenda. Een macht die verantwoordelijk is voor het maken van wetten, maar die zichzelf tegelijkertijd vermanend toespreekt dat juist die wetten minder of anders moeten. Een bijzonder fenomeen, dat onder druk van de achterban, Tweede Kamer en partijen ‘van buiten’ tot stand komt. Ook minister Kamp (Economische Zaken) schreef een brief aan de Tweede Kamer. Hij roept op tot ruimte voor vernieuwing met een toekomstbestendige wet- en regelgeving. Want, zo ondervindt hij, digitale ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen gaan razendsnel en zijn moeilijk te voorspellen.

Een goed initiatief. De kans dat een regel al is achterhaald voordat die goed en wel op papier staat. Dat geldt ook voor winkelgebieden die sterk onderhevig zijn aan veranderend consumentengedrag. De minister ambieert toekomstbestendige wet- en regelgeving. En geeft meteen aan waarin de succesfactoren schuilen: minder redeneren vanuit risico’s en gevestigde belangen en meer aandacht voor kansen van nieuwe (technologische) ontwikkelingen.

Platform31 deelt de ambitie van Kamp en voegt de daad bij het woord: in de pilot Verlichte regels winkelgebieden bedenken twaalf deelnemende winkelgebieden wat nodig is voor een vitaal winkelgebied. Zoals het tijdelijk buiten werking stellen of aanpassen van belemmerende regelgeving. Sommige landelijke wetten en regels hinderen ondernemers en soms de gemeente, maar meestal zijn het gemeentelijke regels, zoals de APV, het bestemmingsplan en het terrassen- en uitstallingenbeleid. Net als het kabinet gaan ook zij te rade bij zichzelf.

Dat begint met het onderzoeken van de mindset. Een voorbeeld: er zijn gemeenten die toestaan dat kledingwinkels taart en koffie serveren op een klein terras of tijdelijk een pop-up terras gedogen. Hoewel zij daarmee het winkelgebied willen versterken, bellen boze collega-ondernemers naar de gemeente dat dát dus niet kan: oneigenlijke concurrentie. Begrijpelijk, maar niet zo toekomstgericht. Daarom willen we meer weten over wat deze ontwikkelingen voor een winkelgebied kunnen betekenen. En onderzoeken daarbij ook rekening kunnen houden met de gevolgen voor anderen. De schaal van een lokaal winkelgebied leent zich daar uitstekend voor als pilot.

Hanneke van Rooijen, Platform31

Lees ook: