Positief winkelnieuws

Cees-Jan Pen, Platform31

Naast alle berichten over de toenemende problematiek van winkelleegstand is er gelukkig ook positief winkelnieuws. Eerst was er de aanwijzing van de provincie Zuid-Holland en de intentie van de provincie Noord-Brabant om overbodige nieuwe winkellocaties van gemeenten te schrappen. Vervolgens berichtte Het Financieele Dagblad 7 augustus jl. dat bestaande eigenaren in Villa Arena een schadevergoeding krijgen voor het korte termijn planoptimisme van de ontwikkelaar. OMC bouwde volgens de rechter, ondanks duidelijke marktsignalen, te veel vierkante meters ten koste van bestaande eigenaren in het complex. Het op korte termijn exploitatietechnisch rendabel krijgen van het plan was weer eens leidend. Dit ging ten koste van de duurzame invulling en waardebehoud van het complex. De eigenaren in het complex plukken hiervan de wrange vruchten. De leegstand van Villa Arena drukt de waarde en aantrekkelijkheid.

Mijn hoop is dat deze rechterlijke uitspraak een impuls geeft aan de noodzakelijke verduurzaming van de winkelmarkt. Niet het rond krijgen van de exploitatie-excel, maar het bouwen van de echte vraag is leidend. Betrek hierbij de bestaande (leegstands)situatie en overige plannen op de lokale winkelmarkt. Stop het sprinkhanengedrag, waarbij je op de ene plek winkelpanden leeg trekt, omdat je deze winkels op een andere plaats nodig hebt. Het zou mooi zijn als de casus Villa Arena voor de VNG, IPO, Neprom, IVBN en Bouwend Nederland een stimulans is om te werken aan duurzame winkelconcepten die leiden tot versterking van bestaande winkelcentra in de binnensteden.

Dit najaar verschijnt bij Platform31 een overzicht van bewezen en veelbelovende aanpakken van winkelleegstand.