Ken je kracht

Jooske Baris, Platform31

De stad staat hoog op de agenda. Maar ook het platteland staat volop in de belangstelling. Terecht, want de kracht van ons land zit in de combinatie van beiden. Nederland kent een uniek polycentrisch stedenlandschap gecombineerd met een bereikbaar en aantrekkelijk platteland. Wie groen, rust en ruimte wil, is zó buiten de stad. En wie buiten wil wonen, maar in de stad wil werken of studeren, kent reistijden waar de gemiddelde Londenaar niet van schrikt.

Toch liggen er nog veel kansen in het beter verbinden van onze steden en plattelandsregio’s. Hoewel steden kansen bieden als motor van onze (kennis)economie, vormen ook kleinere steden of landelijke regio’s een broedplaats voor innovatie. Zo beginnen jonge ondernemers steeds vaker een start-up buiten de grote stad. Wist u bijvoorbeeld dat Booking.com, het grootste internetbedrijf buiten de Verenigde Staten, oorspronkelijk uit Twente komt?

Steden en regio’s moeten elk hun eigen kracht kennen, die benutten en voor elkaar inzetten. Daarbij kunnen steden iets leren van het platteland. Als coördinator van het Kennisplatform Demografische Transitie heb ik afgelopen jaren ervaren hoe innovatief, gedreven en efficiënt de krimpregio’s omgaan met uitdagingen. Zoals het vinden van nieuwe verdienmodellen, inspelen op de gevolgen van vergrijzing en ontgroening, behouden van werkgelegenheid, slim omgaan met wegtrekkende voorzieningen en invulling geven aan een andere rol voor bewoners en ondernemers. Waren deze opgaven 6 jaar geleden nieuw en uniek voor krimpregio’s, tegenwoordig zijn de ervaringen en inzichten van het platteland bruikbaar voor steden.

In de krimpregio’s deden we experimenten en onderzoek. Samen ontdekten we dat regionale identiteit perspectief biedt om economisch en sociaal vitaal te blijven. Dat de regio’s niet moeten concurreren maar samenwerken, elk vanuit een eigen kracht. Dat gun ik de Nederlandse steden ook. Om de sterke structuur van ons land te benutten, geldt voor zowel landelijke regio’s als steden: koester de verschillen, stimuleer de verbindingen.