Kabelbanen

Cees-Jan Pen, Platform31

Het versterken van binnensteden staat hoog op de agenda. Uit een quick scan onder de G32 die ik samen met Herbert ter Beek van BEA heb gedaan, ontstaat een positief beeld. Veel steden hebben of werken aan een uitnodigende integrale visie op binnensteden. Er wordt verder gekeken dan de krimpende retailmarkt waar het momenteel wel erg draait om conserveren, zorgen uiten en heftig klinkende termen als disruptie. In de uitnodigende binnenstadsvisies ligt de nadruk naast retail op wonen, cultuur, erfgoed, horeca, werken en soms zelfs water en groen. Kern is: van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ en ‘meet’.

Opvallend is dat men nog om de hete brij heen draait wat betreft harde en duidelijke keuzes maken voor toestaan van functies ten faveure van de binnenstad. Als je kiest voor je hart, dan moet je alles op alles zetten functies in of tegen de binnenstad te vestigen en te investeren in beleving. Nu wordt veel te makkelijk en luchtig gedaan over functies toestaan in de periferie en vooral op afglijdende bedrijventerreinen en meubelboulevards. Kies je voor de binnenstad dan dus niet voor deze perifere locaties.

Toch zie je geregeld rond de komst van een outlet, hypermarkt, Decathlon of IKEA ronkende uitspraken alsof een perifere ontwikkeling de binnenstad versterkt. De beste illustratie dat dit zo niet werkt, blijkt uit de hilarische kabelbaanplannen die zo nu en dan worden gelanceerd om vanaf de periferie van de stad de binnenstad te versterken. Centrummanagers en politici bevestigen ongewild dat je dus een kabelbaan nodig hebt om profijt uit een grootschalige perifere ontwikkeling te halen. Ik wil bestuurders uit de droom helpen. Kies je voor de binnenstad, dan moet een outlet, hypermarkt of andere functie gewoon in of tegen de binnenstad worden gevestigd. Het is natuurlijk prima en logisch dat bijvoorbeeld een IKEA aan de rand zit, maar kom dan niet met verhalen over busjes, light rails en kabelbanen om de bezoekers de binnenstad in te krijgen.

Deze column stond eerder ook op Cobouw.nl