Je zult het maar hebben!

Frank Wassenberg, Platform31

Stel, je koopt vijf jaar geleden een huis, en twee jaar later blijkt de fundering fout. Of je maar eventjes € 50.000 wilt overmaken voor herstel van fundering en scheuren in het casco. En dan ziet het er weer uit als toen je het kocht, dus nog zonder enige verbetering. Een eigen huis is de verantwoordelijkheid van de eigenaar, dus dit is een gevalletje pech gehad.

Al sinds een jaar of vijftien is er, bescheiden, landelijke aandacht voor funderingsproblematiek. Landelijk gezien gaat het om enkele honderdduizenden huizen, vooral in zompig Nederland, maar ook in bijvoorbeeld het aardbevingsgebied van Groningen. Huizen verzakken, gevels scheuren, palen rotten, grondwaterstanden wisselen en deuren en ramen klemmen. Het probleem is dat alle betrokkenen de andere kant op kijken en de toevallige eigenaar met een grote schuld wordt opgezadeld. De dader ligt dan op het kerkhof, zoals het heet.

In het Rotterdamse Kleiwegkwartier is een pilot gestart met allerlei partijen. Bewoners, zoals de mevrouw uit de openingszin. Techneuten die rotte palen kunnen behandelen. Onderzoekers die schades kunnen opmeten, want de situatie verschilt per huis. Banken die met goedkope leningen over de brug moeten komen. Mensen die moeten zorgen dat een heel blok tegelijk meedoet. Juristen die moeten voorkomen dat buren elkaar aansprakelijk stellen als de een opknapt waardoor het buurhuis gaat scheuren. Mensen die nadenken over ‘meekoppelende belangen’, zodat de woning uiteindelijk niet alleen gefundeerd staat, maar meteen ook groter, duurzamer en comfortabeler wordt. Wel zo prettig als je toch al veel moet investeren. Financieel deskundigen die uitrekenen wie welk bedrag moet betalen. Kennisinbrengers en verspreiders van (het gehoopte succes van) het project. En het Rijk dat graag een doorbraakproject ziet.

Na jaren het probleem aanzien, ontkennen en wegkijken, is er nu een proeftuin, waar eindelijk de neuzen de bekende kant opstaan. Er wordt veel van verwacht. Eind van het jaar weten we of het tot een stevig fundament leidt.


Meer informatie?