Hoofd en hart van de wijkprofessie


Ik sprak laatst beleidsmedewerkers over de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk (WWidW). Een van hen verzuchtte: “mijn bestuurder gelooft niet in effectiviteitmeting van sociale interventies”. Een bijna paradoxale uitspraak lijkt mij. Het hart belemmert kennelijk wat het hoofd inzichtelijk probeert te maken. Dat is jammer, voor de bestuurder zelf en voor de organisatie.

Maatschappelijke organisaties vragen bij uitstek om werken vanuit het hart. Een verbondenheid met de mensen en doelen waarvoor de organisatie bestaat, je geroepen voelen een bijdrage te leveren; kortom “het hart op de juiste plaats hebben, de goede dingen doen”.

Na ruim 30 jaar New Public Management, verwachten we van maatschappelijke organisaties dat ze weten wat werkt en rendeert. En als ze het (nog) niet weten, de zoektocht starten. Ze moeten helder zijn over beleidsdoelen, beoogde output/outcome en hoe die te bereiken. Mechanismen die werken blootleggen en meten. Dit vraagt een consistente aanpak in onder andere probleemanalyse, type interventie en beoogde effect. Kortom ‘met verstand werken en de dingen goed doen’.

Eenzijdige nadruk op de ratio en het meten van effectiviteit kan negatieve effecten hebben. De meting lijkt dan het doel te zijn en het projectplan een bureaucratische hobbel op weg naar het echte werk. Te sterk vertrouwen op overtuiging, goede bedoeling of praktijkervaring pakt vaak ook niet goed uit: hobbyisme, spraakverwarring en weggegooid geld.

De kunst is hoofd en hart te verbinden. Vanuit overtuiging benieuwd zijn naar effecten van je handelen, omdat je het nóg beter wil doen. Willen weten wat werkt en wat niet; omdat je dit helpt in je professie. Systematisch interventies ontwerpen en resultaten meten. En daar vervolgens over verhalen: tellen én vertellen dus!

Gelukkig bestaan ze al. Platform31 kent professionals die uitstekend het hoofd en het hart in hun werk combineren. Zo merkte een bevlogen wijkwerker op: “Ik heb veel werkervaring en weet goed wat ik doe, maar WWIDW zet me op scherp. Om heel precies te bedenken of mijn acties ook echt leiden tot het gewenste resultaat. Het helpt me mijn aanpak te verbeteren.”

Ik wens iedere maatschappelijke organisatie, bestuurder en medewerker zo’n vermogen toe hoofd en hart te verbinden.

Frans Desloover, Platform31

Meer informatie op de website Wat Werkt in de Wijk