Hittestress

Leonie Jansen

Met verbazing las ik een oud artikel uit het NRC Handelsblad met de kop ‘Duizend doden bij hittegolf 2006’. Het gaat hierbij vooral om 65-plussers die sterven aan hart- en vaatproblemen die door de hitte dodelijk zijn. Om met de toekomstige vergrijzing en verstedelijking in het verschiet, dergelijke ‘natuurrampen’ te voorkomen, moeten steden bij de inrichting van de openbare ruimte meer rekening houden met het zogenoemde stedelijk hitte-eiland.

In een recent uitgekomen onderzoek naar hitte-eilanden in Gent las ik dat het centrum van Gent gemiddeld 3°C warmer is dan het ommeland. Dit verschil kan op hete dagen oplopen tot 8°C. Op hittefoto’s zie ik hoe waterwegen als koele aders door de binnenstad lopen en hoe grote groene zones verkoelen. Dicht bebouwde buurten en industrieterreinen steken door hun beton, asfalt en steen juist erg warm af.

Dit hitte-eiland-effect is volop merkbaar wanneer ik vanuit mijn woonplaats Utrecht met mijn racefiets op pad ga. Thuis twijfel ik of ik wel moet gaan; is het niet veel te warm om te fietsen? Het eerste stukje in de stad is warm maar doordat ik het kanaal volg gaat het wel. Dan moet ik langs een industrieterrein. Ik zie warmtetrillingen op het beton en wil eigenlijk omkeren. Maar als je dan toch in het groene ommeland komt, is de ergste hitte verdwenen.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte om te komen tot een meer klimaatadaptieve stad. Het toverwoord hierbij is groen! Van groene daken tot grote parken, stadslandbouw, onverharde speelterreinen en parkeerplaatsen van grasbeton of groene tegels. Jammer genoeg wordt groen in de meeste gemeenten steeds vaker gezien als een kostenpost om de stad mee op te vrolijken en wordt er makkelijk op bezuinigd.

Om gemeente(raden), ontwikkelaars, corporaties, zorgverzekeraars en andere partijen te overtuigen van het belang van groen en water in de stad werkt Platform31 in opdracht van het ministerie van EZ aan de ontwikkeling van TEEB-Stad. TEEB staat voor the economics of ecosystems and biodiversity. Dit instrument helpt de maatschappelijke en financiële effecten van groen inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld gezondheid, hittestress en waterberging en biedt handvatten om ook andere partijen te betrekken bij groenprojecten. Vanaf november is TEEB-Stad voor iedereen te gebruiken en draagt het hopelijk bij aan een groenere omgeving en het voorkomen van ernstige hittestress.

Meer informatie over TEEB-stad en groen in de stad bij
Leonie Jansen, leonie.jansen@platform31.nl

Inzicht in de waarde van groen en water in de stad

Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in de waarde van groen. TEEB-stad onderbouwt deze waarden.

Klik hier voor meer informatie over TEEB-stad