Het integratievraagstuk bezien vanuit hoogopgeleide allochtone moeders

Senay Ozdemir, Platform31

Zeventien vrouwen van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Algerijnse en Jordanese komaf; ze kwamen samen tijdens de derde moederbijeenkomst op 26 mei in Amsterdam. Ze werden hiervoor uitgenodigd door onze partners B&A groep en de gemeente Amsterdam. In navolging van de initiatiefnemers, twee Rotterdamse stadsvrouwen, bezagen ook deze Amsterdamse dames het integratievraagstuk vanuit het perspectief van hoogopgeleide allochtone moeders. Of het aan de inspirerende locatie lag (Openbare Bibliotheek Amsterdam), of aan het gezamenlijke etentje vooraf, niet eerder was de opkomst zo groot.

Alle moeders willen het beste voor hun kinderen. Ze willen dat zij probleemloos hun schooltijd doorlopen en later een baan krijgen waarin zij hun talenten kunnen ontplooien. Onderwijs is daarom bij elke bijeenkomst een punt van discussie. Ook in Amsterdam. Zo blijkt het lastig om hierover in gesprek te gaan zonder precaire onderwerpen als leerachterstand en het lage onderwijsniveau van basisscholen aan te snijden. Te veel onderwijzers en onderwijzeressen halen niet het maximale uit het kind.

De moeders vinden het lage onderwijsniveau belemmerend voor de instapmogelijkheden van hun kinderen in het voortgezet onderwijs. Dat is frustrerend. Vooral als hun kinderen meer willen én kunnen. Hun cognitieve ontwikkeling stagneert vanwege het lage niveau van de klas. Ook klagen veel ouders over het postcodebeleid van Amsterdamse scholen. Als zij hun kinderen op ‘betere’ scholen willen inschrijven, krijgen ze steevast nul op het rekest.

Moeders zijn dan ook somber over de toekomst van hun kinderen. Zij wensen meer dan een vmbo-advies, want hun kind kan meer! En superbetrokken of niet, ze boksen toch tegen die grote muur van onderwijsbeleid. Deze moeders zijn zich ervan bewust dat de resultaten van het basisonderwijs cruciaal zijn voor het toekomstperspectief van hun kind. Hun advies: investeer in excellent basisonderwijs. Daar ligt de basis voor maatschappelijke kansen.

In het verlengde daarvan maken bijna alle moeders zich zorgen over de segregatie tussen allochtonen en autochtonen. En zien ze de kloof tussen hoogopgeleide en laagopgeleide moeders groeien. Een goede woonomgeving, een sterk netwerk en inspirerende rolmodellen kunnen het tij keren, denken de moeders. Persoonlijk ben ik het daarmee eens: ook al zijn allochtonen steeds hoger opgeleid, als ze geen strategische posities bekleden, ligt de volgende trede op de integratieladder nog ver in het verschiet.