Genoeg woningen voor ouderen


Mensen leven langer en ouderen wonen steeds vaker alleen. Dat heeft invloed op het type woningen dat in de toekomst nodig is. BNR Nieuwsradio had er dinsdag een item over na onderzoek van de Universiteit Leuven waaruit blijkt dat België in de toekomst onvoldoende geschikte woningen voor ouderen heeft. Hetzelfde probleem gaat ook in Nederland spelen. Gelukkig zijn er genoeg slimme mogelijkheden om het probleem tijdig aan te pakken.

  1. Biedt in de oude verzorgingshuizen betaalbare zorgconcepten aan voor lagere inkomens
    Omdat alleen de zwaarste zorgdoelgroepen nog terecht kunnen in het ‘oude’ verzorgingshuis, hebben deze huizen veel niet-benutte capaciteit. Tegelijkertijd willen ouderen zonder indicatie graag beschut wonen. Ze zoeken het gevoel van veiligheid en missen de sociale contacten. Ook willen ze best bepaalde diensten afnemen. Er zijn op termijn zo’n 30.000 woningen nodig, vooral voor 80+-ers met een laag inkomen. Het zogenoemde ‘all inclusive’-concept kun je aanbieden in het oude verzorgingshuis.

  2. Creëer meer beschikbare huurwoningen
    Er zijn bewezen aanpakken in binnen- en buitenland die bijdragen aan meer passende huurwoningen op elk moment voor iedereen. Denk aan: een ouderenmakelaar die helpt bij de zoektocht naar passende woonruimte en vaak korting op de huur biedt, meerdere kleine huishoudens die samen in een huis wonen en het tijdelijk bewonen van leegstaand vastgoed.

  3. Pas nu als oudere je koopwoning al aan
    Bekijk tijdig of en hoe je je koopwoning kunt aanpassen zodat je er langer kunt blijven wonen, ook als minder mobiel wordt. De ingrepen zijn eenvoudig en bekend, toch passen bewoners ze maar weinig toe: anti-slipmatten in de badkamer, beugels bij de voordeur en slimme snufjes als domotica voor verlichting en gordijnen.

Er zijn dus genoeg geschikte mogelijkheden om het tekort op te lossen;
nu moeten we gewoon aan de slag!

Anne-Jo Visser, programmamanager Wonen, Platform31