Een dating-app voor beleggers, gemeenten en corporaties?


Beleggers kunnen te weinig geschikte locaties vinden om huurwoningen te ontwikkelen. Zo luidt de eerste zin van een bericht dat ik onlangs las in het Financieele Dagblad. En dat terwijl beleggers worden gezien als de hoop in deze ‘bange’ dagen. Veel gemeenten reppen in hun woonvisie over het aantrekken van beleggers. Daar waar de woningcorporaties zich (noodgedwongen) terugtrekken op hun kerntaak, sociale huur, wordt verwacht dat de markt zich ontfermt over de (middel)dure huur. Maar hoe krijg je dat als gemeente voor elkaar?

Beleggers worden gedreven door financieel rendement. Maar, zo roepen de beleggers, het is lastig een goed rendement te halen door de hoge grondprijzen. Die grondprijzen zijn overigens zo hoog, omdat gemeenten voor maximaal rendement gaan op de grond (koopwoningen). De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) pleit voor korting aan beleggers.

Voor de korte termijn kan dit voor gemeenten zeker een optie zijn. Investeringen in de middeldure huur kunnen de woningmarkt weer in beweging brengen en de druk op de sociale voorraad terugdringen. Dat is maatschappelijk gezien een groot rendement voor gemeenten en onderdeel van de publieke taak. Op de lange termijn is er een radicale systeemverandering nodig om de verschillende markten, zoals huur, koop en sociaal, weer op een gelijk speelveld te krijgen.

Maar de belangrijkste sleutel voor succes ligt volgens mij in het investeren in de relatie en samenwerking. Zoek de belegger op en ga het gesprek aan! De grondprijs is namelijk zeker niet de enige trigger. Ook goede locaties, snelle procedures, langetermijnvisie en beleid bij gemeenten verleiden de beleggers. Daarnaast willen ze juist samen met woningcorporaties investeren in projecten. Zeker nu de werelden van de corporaties en beleggers zich scheiden dankzij de nieuwe Woningwet, ontstaan er volop kansen voor samenwerking. Zonder last te hebben van onderlinge concurrentie. Kortom: aan gemeenten én corporaties de schone taak om de belegger te verleiden. Te beginnen met elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Misschien is er markt voor een dating-app voor beleggers, gemeenten en corporaties?

Annemiek Lucas, Platform31