De schatkamer van Platform31

Radboud Engbersen, Platform31

Lukt het om een reële business case te maken voor een oude melkfabriek in het Friese dorp Oudega? Ontwikkelt de West-Kruiskade in Rotterdam-West zich tot een winkelstraat van het hoogste niveau? Wordt de tijdelijke huisvesting van MOE-landers in het Westland verbeterd? Wordt klushuur een realiteit in wijken van Noord-Holland en Limburg? Gaan de sociale wijk(dorps?)teams hun belofte inlossen in de dorpen van Noordoost Groningen? Overal in het land voert Platform31 projecten uit. Als er één partij is die doordrongen is van lokale verschillen is het Platform31. Verschillen in de vormgeving van de formele en informele zorg, verschillen in regionale economische identiteit en kracht, verschillen in woningmarkten.

Deze schatkamer van casuïstiek is de grootste schat van Platform31. Van casussen is heel veel te leren. De kracht ervan is dat je een rijkdom aan concrete gegevens krijgt aangereikt, op basis waarvan je niet alleen in de specifieke situatie tot oplossingen op maat kunt komen, maar ook conclusies en lessen kunt trekken die relevant zijn voor situaties elders. Een grondige casestudie brengt je zowel in contact met het algemene als met de afwijking en de verbijzondering. Voorwaarde is wel dat de casestudie goed wordt uitgevoerd, dat betrokkenen de casus niet te snel afsluiten (‘case closed’) en te snel en te gemakkelijk tot conclusies komen. Maar juist omdat Platform31 vaak gedurende langere tijd – bijvoorbeeld via experimentenprogramma’s – betrokken is bij de lokale gevallen, zijn er optimale condities om deze lokale casestudies ‘slow’ en gewetensvol uit te voeren.

Het jaar 2015 is al uitgeroepen tot het jaar van het verschil. Platform31 staat voor de opgave deze lokale verschillen te zien en met haar partners (in samenhang) adequate oplossingen in heel uiteenlopende situaties te bedenken. Haar schatkamer van de lokale casuïstiek kan daarbij grote diensten doen. Wat werkt er nu precies in het geval dat ze daar onderhanden heeft? Kunnen we de ervaringen met klushuur, huisvesting MOE-landers, langer zelfstandig wonen et cetera in uiteenlopende situaties ook op andere plekken benutten? Wat is bruikbaar, wat onbruikbaar, wat moeten we aanpassen, omvormen, bijstellen? 2015 wordt een fascinerend jaar!