Burgerkrachtcontract

Anne-Jo Visser, Platform31

Wat een verademing die Deense aanpak. Ruimte, een Relaxte houding en soepel omgaan met Regels stonden centraal in een driedaagse studiereis naar Noord-Jutland die Platform31 organiseerde.

Met de P10 –onze tien grootste plattelandsgemeenten- reisden we naar de kop van Denemarken. Werd dit ‘lege’ gebied eerder nog uitgeroepen als het schrikbeeld voor Nederland, inmiddels heeft Platform31 een tweede groep door dit prachtige gebied geleid en is Noord-Denemarken een grote inspiratiebron.

In meerdere dorpen kwamen bewoners in actie om een school, een surfplek of het aanzicht van een dorp te redden. Oké, de aanleiding was niet altijd positief. De bedreiging van een sluitende school, een surfplek die zou verdwijnen door de aanleg van windmolens of verpauperde panden langs de doorgaande route. Maar de kracht die bewoners vervolgens tonen, deed menig meereizend burgemeester en wethouder verzuchten: “Hoe krijg ik mijn inwoners zo ver?”

Denen zijn meer dan wij bereid in actie te komen. Als de overheid iets niet doet, dan zamelen ze zelf geld in. Diezelfde overheid is dan als tegenprestatie bereid veel terug te doen. Een financiële bijdrage aan een project of soepeler omgaan met regels in ruil voor andere diensten, zoals het online helpen van ouderen met het aanvragen van documenten. Die afspraken regelen ze in een contract. Gemeente en bewoners leggen vast wat ze voor elkaar kunnen betekenen, zonder angst voor mogelijke toekomstige risico’s.

De truc? Denen zijn vaker vrijwillig actief en ondernemend. Het is volstrekt normaal om ’s ochtends als arts te werken en ’s middags als eerstehulp-vrijwilliger. Of om ’s ochtends als ambtenaar en ’s middags als buurtondernemer te werken. En ja, dan is vertrouwen in elkaar bij het tekenen van een ‘Burgerkrachtcontract’ heel normaal.

Plattelandsgebieden zijn vaak de motor van innovatie. Juist door de grotere afstanden binnen één gemeente, is de creativiteit groter. De P10 kan in Nederland ook inspireren om meer relaxte ruimte te bieden aan het ondernemerschap van bewoners. Laat die ‘Burgerkrachtcontracten’ maar komen.