Asielzoekers in lege gebouwen? Gewoon doen!

Frank Wassenberg, Platform31

Elke dag is de stroom asielzoekers weer in het nieuws. We zien gammele bootjes met honderden mensen die door snelle jongens de zee op worden gestuurd. Mensen die oorlogen, onvrijheden, armoede en uitzichtloosheid ontvluchten, op zoek naar een betere toekomst. Het doet me denken aan de vluchtelingen in Tommy Wieringa’s ‘Dit zijn de namen’. Eenmaal in Nederland, worden ze beoordeeld of ze mogen blijven. Velen van hen laten daarna familie nakomen.

Vergunninghouders hebben met voorrang recht op huisvesting. Dit vergroot de druk op betaalbare huisvesting nog verder. Aan gemeenten is de schone taak de vergunninghouders urgent te huisvesten. Die schuiven de ministeriële taakstellingsbrief, traditiegetrouw maar ook gemakkelijk, door naar de woningcorporaties. De rek is er in veel gemeenten ondertussen wel uit.

Waar kunnen die vergunninghouders, maar ook ‘gewone’ urgenten, laat staan nog gewonere woningzoekenden nog terecht? Nog langer wachten tot een huis vrijkomt? Eén van de oplossingen – er zijn er meer, kijk op www.opnieuwthuis.nl – ligt voor de hand: gebruik al die lege kantoren, winkels, kerken, zorghuizen, bedrijfsgebouwen en ander vastgoed. Van veel soorten gebouwen zijn er te veel, maar van woningen te weinig. Waarom herbestemmen we dan zo weinig? Staan gebouwen (te) hoog in de boeken? Van wie zijn die lege gebouwen eigenlijk? Hoeveel kost zo’n verbouwing wel niet? Is het te ingewikkeld? Belemmeren regels? Wil je als eigenaar de bestemming eigenlijk niet inleveren? Een mix van redenen en drogredenen.

Platform31 start een experiment om lege gebouwen tijdelijk te bestemmen als woonruimte. Met eenvoudige aanpassingen. Met tijdelijke contracten. Met een tijdelijke herbestemming. En zonder veel kosten en gedoe. Dat levert extra woonruimte op, inkomsten voor gebouweigenaren en doet iets aan storende leegstand. Wie is daar nou tegen? Er kan veel meer dan vaak verondersteld. Soms is de oplossing niet zo moeilijk. Gewoon doen!