Blog_combi_internal_thumb_small-1499933954

Blockchain en vastgoed, ontginnen van onontgonnen terrein

Jan-Willem Santing en Tim Bakker

Onder invloed van opkomende technologieën en trends kan er een vliegwieleffect ontstaan waardoor de huidige vastgoedwereld de komende jaren fors zal veranderen. Lees meer

Radboud_internal_thumb_small-1499853949

Intramuralisering als nieuwe trend

Radboud Engbersen

De laatste jaren wordt het ideaal van zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen met nog meer nadruk door overheden uitgedragen. Maar ergens is er een grens. Lees meer

Perry-hoetjes_internal_thumb_small-1499263088

Van huurcontract naar Wooncontract

Perry Hoetjes

Heremietkreeften geven een lesje doorstromen op de woningmarkt. Lees meer

Peter-van-os_internal_thumb_small-1499241973

Verruim de DAEB-grenzen tijdelijk in herstructureringswijken!

Woningen voor middeninkomensgroepen; vraag en – gebrek aan – aanbod

Vincent Gruis en Peter van Os

Ons voorstel is: verhoog de liberalisatiegrens voor nieuwbouw in bepaalde wijken tijdelijk naar bijvoorbeeld 850 euro. Uiteraard alleen daar waar een markttoets uitwijst dat marktpartijen de vraag van middeninkomens niet willen oppakken. Lees meer

Saskia_buitelaar_internal_thumb_small-1493723850

Barbecuevraag

Saskia Buitelaar

Samen werken aan een duurzame leefomgeving combineert persoonlijke betrokkenheid met abstracte idealen. Lees meer

Netty_van_triest_75x75_internal_thumb_small-1435570759

Verward

Netty van Triest

Verwarde personen lijken dé test case te zijn die aantonen of er inderdaad een samenhangende afstemming is tussen wonen, begeleiding en zorg. Lees meer

Frank_wassenberg_internal_thumb_small-1424791239

Waar niemand aan denkt

Frank Wassenberg

Mensen worden ouder dan ze denken. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Lees meer