Bijeenkomsten

Geen resultaten

Map for 52.08138,4.323075|52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|51.85391,5.8454468|52.5029633,4.7768121|52.0907374,5.1214201|51.9851034,5.8987296|-19.4914108,132.5509603|52.0930955,5.1120491|51.8920341,4.4862509|52.3855878,4.8366522|52.0932167,5.1141075
Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 31 mei en 14 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Dsc 4154 internal thumb small 1520868580

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is volop in beweging. Met het landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 samen met u de balans op. We brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies. Bent u erbij op 28 mei? Lees meer

Flexwonen internal thumb small 1521662724

Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

Save the date!

Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Lees meer

Piazza eindhoven internal thumb small 1513086023

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Om binnenstadsprofessionals hierbij te helpen organiseren Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement een vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Dag van Stad en Regio 2018

Nu actie voor een duurzame Stad en Regio

Of het nu gaat om een gezonde leefomgeving, aardgasvrije wijken, klimaatadaptief bouwen, een circulaire economie of slimme mobiliteit, iedereen is druk bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Op de Dag van Stad van Regio gaat u samen met andere partners, Platform31 en de gemeente Nijmegen aan de slag met deze opgaven Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Komen tot een propositie voor social startup ‘t Lokaal

Versnellingssessie

’t Lokaal is een social startup met als doel om de WOZ-waarde (Werk-Onderwijs-Zorg) van Bedrijvenvereniging Noordenveld-Molletjesveer (BVNM) te verhogen door onderwijs en werkgelegenheid bijeen te brengen. Tijdens deze versnellingssessie gaan we samen aan de slag met de propositie om de business case te versterken. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Leerkring Mobility Mentoring®

Eerste verdiepingssessie

Dinsdag 17 april vindt de eerste sessie van de leerkring plaats speciaal voor de leden van niveau 2 van het Mobility Mentoring® netwerk! Tijdens deze leerkring ontmoet je andere organisaties die reeds werken met de Mobility Mentoring® aanpak of dat op korte termijn van plan zijn. Dit is het perfecte moment om je te laten inspireren door de andere aanwezigen en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Leertraject woonbeleid agenda internal thumb small 1520873998

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Woningmarkt en woonbeleid staan hoog op veel gemeentelijke agenda’s! Door de grote druk op de woningmarkt en ook dankzij de nieuwe Woningwet die in 2015 is ingevoerd. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject Woonbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Bouwen aan een ecosysteem voor sociaal ondernemerschap

Platform31 en het G40-Stedennetwerk organiseren een bijeenkomst over manieren om in uw gemeente een omgeving te creëren voor sociaal ondernemerschap. Diverse voorbeelden uit de praktijk worden gedeeld en we bieden u handvatten om in uw gemeente aan de slag te gaan. Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

beschermd thuis | zelfstandig wonen

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties werken nauw met elkaar samen om zelfstandig wonen van inwoners met zorg- en begeleidingsvragen tot een succes te maken. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 organiseren een leerkring en praktijklabs om u te ondersteunen bij deze samenwerking. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1520872899

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Amsterdam ijburg  6  internal thumb small 1518013242

Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan nodigen wij u uit om dit actieprogramma samen met ons vorm en inhoud te geven tijdens een bijeenkomst op 29 maart. Lees meer

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer

Dsc 2093 internal thumb small 1521466884

Wat werkt in…Vitaliseren lokale woongemeenschappen

Samen buurten

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over vitale woongemeenschappen. Wat levert vitalisering van woongemeenschappen op voor bewoners, betrokken organisaties, kwetsbare wijken waar ze zijn gesitueerd en de maatschappij als geheel? Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Het omgevingsplan in relatie tot de omgevingsvisie

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer