Bijeenkomsten

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Zaanstad

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 20 juni staan de experimenten in Zaanstad centraal. Lees meer

Logo-gezondin_internal_thumb_small-1462264729

Studiedag ‘Boost’ de verandering!

Vanuit het stimuleringsprogramma Gezond in… organiseren Platform31 en Pharos op woensdag 21 juni de zesde landelijke studiedag. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Enschede

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 22 juni staan de experimenten in Enschede centraal. Lees meer

Onderhoudwoning_internal_thumb_small-1475490117

De warmtesprong

Platform31, Aedes en Groene Huisvesters nodigen u uit voor de bijeenkomst De warmtesprong op donderdag 22 juni 2017. Tijdens het project Warmtesprong brengt Platform31 samen met corporaties en gemeenten de vraagzijde van warmte beter in beeld. Tijdens de bijeenkomst delen we de resultaten met u. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet participatie

Participatie als centraal begrip: wat betekent dat in de praktijk?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

2016-09-10-reg1-bij-friesland10-5-fc-web_klein_internal_thumb_small-1494937931

Dialogen tussen land en stad

Op zoek naar waardevolle uitwisseling tussen stedelijk en landelijk gebied

Vrijdag 23 juni gaan we samen met P10 het gesprek aan over een waardevolle relatie tussen stad en ommeland. Samen met experts en belanghebbenden gaan we op zoek naar belangrijke thema’s die zorgen voor een waardevolle uitwisseling tussen landelijke en stedelijke gebieden in Nederland. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 26 juni staan de experimenten in Utrecht centraal. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Leeuwarden

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 29 juni staat het experiment inclusieve wijk in het gebied Oud Oost centraal. Lees meer

_fbeelding_mc_internal_thumb_small-1495552487

Eén jaar na het Pact van Amsterdam:

de staat van de Stad in de EU

Op 4 juli reflecteren we op de eerste resultaten van het Pact van Amsterdam, dat op 30 mei 2016 is aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling. We brengen u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen én denken met u vooruit over de rol van steden in het EU-beleid van na 2020. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Map for 52.0815611,4.3236005|52.2227014,6.8719008|52.438355,4.814598|52.0875001,5.0988626|52.157534,5.3650643|53.2028846,5.8015619|52.0907374,5.1214201|52.3507849,5.2647016|52.0672215,4.3241026|52.0704978,4.3006999|-19.4914108,132.5509603|52.0932167,5.1141075|51.9851034,5.8987296
Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de Gevorderdencursus MKBA, op 11 mei en 1 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Enschede

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 22 juni staan de experimenten in Enschede centraal. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Zaanstad

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 20 juni staan de experimenten in Zaanstad centraal. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 26 juni staan de experimenten in Utrecht centraal. Lees meer

Logo-gezondin_internal_thumb_small-1462264729

Studiedag ‘Boost’ de verandering!

Vanuit het stimuleringsprogramma Gezond in… organiseren Platform31 en Pharos op woensdag 21 juni de zesde landelijke studiedag. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Leeuwarden

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 29 juni staat het experiment inclusieve wijk in het gebied Oud Oost centraal. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Doorstroming uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Flat_huurwoningen_internal_thumb_small-1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet participatie

Participatie als centraal begrip: wat betekent dat in de praktijk?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk

Vermindering regeldruk: hoe zet u het initiatief centraal?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

_fbeelding_mc_internal_thumb_small-1495552487

Eén jaar na het Pact van Amsterdam:

de staat van de Stad in de EU

Op 4 juli reflecteren we op de eerste resultaten van het Pact van Amsterdam, dat op 30 mei 2016 is aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling. We brengen u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen én denken met u vooruit over de rol van steden in het EU-beleid van na 2020. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenwerken

Welke samenwerkingsvormen helpen bij een integrale en interactieve manier van werken?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Food for Thought

Vind jij dat het Nederlandse volk meer macht moet krijgen? Heb jij ideeën over ons democratisch systeem? Of juist helemaal niet, en wil je er graag meer over weten? Tijdens Food for Thought bespreken we ons democratisch systeem en de uitdagingen die erbij horen. Exclusief YURPS. Lees meer

Onderhoudwoning_internal_thumb_small-1475490117

De warmtesprong

Platform31, Aedes en Groene Huisvesters nodigen u uit voor de bijeenkomst De warmtesprong op donderdag 22 juni 2017. Tijdens het project Warmtesprong brengt Platform31 samen met corporaties en gemeenten de vraagzijde van warmte beter in beeld. Tijdens de bijeenkomst delen we de resultaten met u. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet toepassing instrumentarium

Van initiatief tot vergunning: hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Jongerenn-platform31_internal_thumb_small-1495638337

Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden

Wat kunnen onderwijsinstellingen, het lokale bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties doen om de arbeidsmarktperspectieven van mbo-jongeren in deze regio’s te verbeteren? Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte

Bestuurlijke afwegingsruimte: hoe kunt u kansen in de dagelijkse praktijk benutten?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Camperbike1-550x686-1483715564__002__han_internal_thumb_small-1490788006

Klein wonen

De hype voorbij?

Op 16 juni organiseren Platform31, RVO, de gemeente Almere en het Woningbouwatelier een bijeenkomst over klein wonen, waarin we de huidige trends en goede voorbeelden presenteren. Wat is klein wonen precies en voor wie is het interessant? Willen we tiny housing meer kansen geven? En zo ja, waar lopen we dan tegenaan? Lees meer

Wooncongres_internal_thumb_small-1495547404

OTB | Platform31 Wooncongres 2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 9 november 2017 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Brilliant Breakfast

Complexiteit – omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid

Platform31 organiseert exclusief voor partners ieder kwartaal een Brilliant Breakfast: inspiratie en netwerken onder het genot van een prikkelende spreker, een inspirerend thema en een vers ontbijt. Het thema van deze editie: Complexiteit – omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Logo_odl_internal_thumb_small-1424791016

De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

Wijzigingen in natuurwetgeving van belang voor bestemmingsplanmakers

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van de nieuwe Wet natuurbescherming. De wijzigingen in natuurwetgeving hebben gevolgen voor onder meer de praktijk van bestemmingsplannen. Lees meer

2016-09-10-reg1-bij-friesland10-5-fc-web_klein_internal_thumb_small-1494937931

Dialogen tussen land en stad

Op zoek naar waardevolle uitwisseling tussen stedelijk en landelijk gebied

Vrijdag 23 juni gaan we samen met P10 het gesprek aan over een waardevolle relatie tussen stad en ommeland. Samen met experts en belanghebbenden gaan we op zoek naar belangrijke thema’s die zorgen voor een waardevolle uitwisseling tussen landelijke en stedelijke gebieden in Nederland. Lees meer