Bijeenkomsten

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Dag van Stad en Regio 2017

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Platform31 organiseert op 9 mei exclusief voor partners de Dag van Stad en Regio: een bijeenkomst waarin we samen de belangrijkste trends én uitdagingen in de praktijk verkennen, delen en bespreken. Lees meer

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de Gevorderdencursus MKBA, op 11 mei en 1 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Onderhoudwoning_internal_thumb_small-1475490117

De warmtesprong

Platform31, Aedes en Groene Huisvesters nodigen u uit voor de bijeenkomst De warmtesprong op donderdag 22 juni 2017. Tijdens het project Warmtesprong brengt Platform31 samen met corporaties en gemeenten de vraagzijde van warmte beter in beeld. Tijdens de bijeenkomst delen we de resultaten met u. Lees meer

Map for 52.0815611,4.3236005|52.0704978,4.3006999|52.0907374,5.1214201|52.3702157,4.8951679|52.0115205,4.7104633|51.6978162,5.3036748|52.211157,5.9699231
Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de Gevorderdencursus MKBA, op 11 mei en 1 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Afrikaanderwijkmarkt_internal_thumb_small-1484223242

Conferentie Doe de flex!

Flexibele woonvormen in Nederland

Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Brilliant Breakfast

Platform31 organiseert exclusief voor partners ieder kwartaal een Brilliant Breakfast: inspiratie en netwerken onder het genot van een prikkelende spreker, een inspirerend thema en een vers ontbijt. Het thema van deze editie: Good Governance. Lees meer

Schoorsteen.enka.eden.thumb_internal_thumb_small-1465905308

Leergang Transformatie en Herbestemming

In zes dagen maakt u kennis met theorieën, modellen, concepten, praktijkvoorbeelden en koplopers op het gebied van leegstand en transformatie. De opleiding is gericht op het in de praktijk kunnen toepassen van deze kennis: hoe gaan we de leegstand te lijf? Lees meer

Participatie_met_de_omgevingswet_internal_thumb_small-1485377366

Vroegtijdige participatie met de Omgevingswet

De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen of beleidsvorming. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in gesprek over verschillende methoden van participatie en communicatie. Lees meer

Onderhoudwoning_internal_thumb_small-1475490117

De warmtesprong

Platform31, Aedes en Groene Huisvesters nodigen u uit voor de bijeenkomst De warmtesprong op donderdag 22 juni 2017. Tijdens het project Warmtesprong brengt Platform31 samen met corporaties en gemeenten de vraagzijde van warmte beter in beeld. Tijdens de bijeenkomst delen we de resultaten met u. Lees meer

Huren_met_energie_ondersteunt_woningcorporaties_bij_behalen_duurzaamheidsdoelstellingenkopie_internal_thumb_small-1458114532

Energetische maatregelen: hoe krijg ik mijn organisatie en onze huurders enthousiast?

Op 16 maart organiseert Huren met Energie een bijeenkomst in Utrecht voor de corporatiesector over het thema ‘bewoners communicatie en participatie'. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Afbeelding_header_ouderen_tovertafel_-_fotograaf_jurjen_drenth_internal_thumb_small-1486631876

Collegereeks Licht op Vergrijzing

#2 Amsterdam: Smart City en vergrijzing

Platform31 organiseert samen met de vier grote steden een collegetour over de vergrijzing in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Dag van Stad en Regio 2017

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Platform31 organiseert op 9 mei exclusief voor partners de Dag van Stad en Regio: een bijeenkomst waarin we samen de belangrijkste trends én uitdagingen in de praktijk verkennen, delen en bespreken. Lees meer

Huurders-aan-het_woord_internal_thumb_small-1441967163

Slotbijeenkomst Huurders aan de knoppen!

Tijdens de slotbijeenkomst delen we de resultaten van de evaluatie en zoomen we nader in op enkele van de vernieuwende vormen van huurderbetrokkenheid bij beleid en beheer. Lees meer

Leertraject_woonbeleid_agenda_internal_thumb_small-1466607534

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject woonbeleid. Lees meer

Repair_cafe_by_ilvy_njiokiktjien-kl1_internal_thumb_small-1467817922

Learning community dagen experiment Vitale woongemeenschappen

Learning community rond het experiment Vitale woongemeenschappen. Bewoners gaan in hun wooncomplex zelf aan de slag met de Bruis-methode om zo een vitale woongemeenschap te maken. Lees meer