Bijeenkomsten

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 26 juni staan de experimenten in Utrecht centraal. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Leeuwarden

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 29 juni staat het experiment inclusieve wijk in het gebied Oud Oost centraal. Lees meer

Jongerenn-platform31_internal_thumb_small-1495638337

Samenwerken aan de toekomst van mbo-jongeren in Noordoost-Groningen

Bijeemkomst over de toekomst van mbo-studenten in (Groningse) krimpgebieden en de cruciale rol van regionale samenwerkingsverbanden. Lees meer

Lewis_eloit_flat_ommoord__2__internal_thumb_small-1495545200

Inspiratiebijeenkomst verduurzaming hoogbouwflats

Verduurzamingsopgave voor hoogbouwflats

Gaat u als corporatie in samenspraak met een huurdersorganisatie in de periode 2017-2019 één of meer hoogbouwcomplex renoveren en verduurzamen? Platform31 en de Stroomversnelling nodigen u graag uit voor een inspiratiebijeenkomst. Lees meer

_fbeelding_mc_internal_thumb_small-1495552487

Eén jaar na het Pact van Amsterdam:

de staat van de Stad in de EU

Op 4 juli reflecteren we op de eerste resultaten van het Pact van Amsterdam, dat op 30 mei 2016 is aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling. We brengen u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen én denken met u vooruit over de rol van steden in het EU-beleid van na 2020. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Zomerse netwerksessie

Stilstaan, terugblikken en vooruitkijken is het motto van deze lichtvoetige netwerksessie. Met onze partners maken we ruimte voor reflectie: Waar staan we? Waar liggen nog kansen? En welke nieuwe ontwikkelingen komen op ons af? Lees meer

Mitros_nul_op_de_meter_internal_thumb_small-1433161312

Expertsessies CO2-neutraal

Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk koers zetten naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Elke sessie staat een deelthema centraal: visie, beleid en uitvoering. We selecteerden een aantal experts om deze thema’s kracht bij te zetten. Werkt uw corporatie toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad? Meld u aan voor de expertsessies en ontvang handvatten om uw beleid op dit thema scherp te stellen. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Na-de-zomer-netwerksessie

Direct na de zomer buigen we ons – met een frisse blik – met experts en onze partners over de trends die ons werk beïnvloeden. We maken een vertaling naar de dagelijkse praktijk en weten na afloop wat we voor elkaar kunnen betekenen. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Map for 52.0907374,5.1214201|53.2028846,5.8015619|52.0875001,5.0988626|52.089181,5.113392|52.0672215,4.3241026|52.0704978,4.3006999|52.1200772,5.0407537|53.2887213,6.7060867|52.086886,5.1062471|-19.4914108,132.5509603|52.153338,5.3741112|52.0668926,5.1410427
Station-rotterdam-centraal-trap_internal_thumb_small-1473167652

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

_fbeelding_mc_internal_thumb_small-1495552487

Eén jaar na het Pact van Amsterdam:

de staat van de Stad in de EU

Op 4 juli reflecteren we op de eerste resultaten van het Pact van Amsterdam, dat op 30 mei 2016 is aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling. We brengen u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen én denken met u vooruit over de rol van steden in het EU-beleid van na 2020. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte

Bestuurlijke afwegingsruimte: hoe kunt u kansen in de dagelijkse praktijk benutten?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk

Vermindering regeldruk: hoe zet u het initiatief centraal?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet toepassing instrumentarium

Van initiatief tot vergunning: hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Leeuwarden

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 29 juni staat het experiment inclusieve wijk in het gebied Oud Oost centraal. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 26 juni staan de experimenten in Utrecht centraal. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Wooncongres_internal_thumb_small-1495547404

OTB | Platform31 Wooncongres 2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 9 november 2017 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Na-de-zomer-netwerksessie

Direct na de zomer buigen we ons – met een frisse blik – met experts en onze partners over de trends die ons werk beïnvloeden. We maken een vertaling naar de dagelijkse praktijk en weten na afloop wat we voor elkaar kunnen betekenen. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Zomerse netwerksessie

Stilstaan, terugblikken en vooruitkijken is het motto van deze lichtvoetige netwerksessie. Met onze partners maken we ruimte voor reflectie: Waar staan we? Waar liggen nog kansen? En welke nieuwe ontwikkelingen komen op ons af? Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Brilliant Breakfast

Grenzen

Platform31 organiseert exclusief voor partners ieder kwartaal een Brilliant Breakfast: inspiratie en netwerken onder het genot van een prikkelende spreker, een inspirerend thema en een vers ontbijt. Het thema van deze editie: grenzen. Lees meer

Mitros_nul_op_de_meter_internal_thumb_small-1433161312

Expertsessies CO2-neutraal

Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk koers zetten naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Elke sessie staat een deelthema centraal: visie, beleid en uitvoering. We selecteerden een aantal experts om deze thema’s kracht bij te zetten. Werkt uw corporatie toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad? Meld u aan voor de expertsessies en ontvang handvatten om uw beleid op dit thema scherp te stellen. Lees meer

Jongerenn-platform31_internal_thumb_small-1495638337

Samenwerken aan de toekomst van mbo-jongeren in Noordoost-Groningen

Bijeemkomst over de toekomst van mbo-studenten in (Groningse) krimpgebieden en de cruciale rol van regionale samenwerkingsverbanden. Lees meer

Lewis_eloit_flat_ommoord__2__internal_thumb_small-1495545200

Inspiratiebijeenkomst verduurzaming hoogbouwflats

Verduurzamingsopgave voor hoogbouwflats

Gaat u als corporatie in samenspraak met een huurdersorganisatie in de periode 2017-2019 één of meer hoogbouwcomplex renoveren en verduurzamen? Platform31 en de Stroomversnelling nodigen u graag uit voor een inspiratiebijeenkomst. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Dsc_0927_internal_thumb_small-1494255580

Leertraject woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject woonbeleid. Lees meer

Magic_mix_web_internal_thumb_small-1469543094

Wat werkt in… de Magic Mix – wooncomplexen waar diverse doelgroepen gemengd wonen

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de Magic Mix, wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. Lees meer