Bijeenkomsten

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Lewis eloit flat ommoord  35  internal thumb small 1492008710

Verduurzaming hoogbouwflats

Tijdens deze bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats. Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Samen omgaan met belemmeringen in de wijk

In deze leerkring wisselen we samen met wijkprofessionals en experts ervaringen uit. Waar lopen we in de dagelijkse praktijk tegenaan als we wijkgericht en domeinoverstijgend te werk willen gaan? En hoe kunnen we op een goede manier omgaan met die grenzen en belemmeringen die we tegenkomen? Lees meer

Krimp irene bronsvoort br internal thumb small 1505909185

Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden

Platform31 verkent samen met vertegenwoordigers uit krimpregio’s en provincies, onderzoekers en experts nieuwe strategieën voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Bouwen aan een ecosysteem voor sociaal ondernemerschap

In samenwerking met het G32-stedennetwerk organiseert Platform31 een bijeenkomst over mogelijke manieren om zowel intern als extern een omgeving te creëren voor sociaal ondernemerschap. Voorbeelden uit praktijk en wetenschap worden gedeeld en we bieden u handvatten om in uw eigen gemeente aan de slag te kunnen. Lees meer

Logo odl internal thumb small 1424791016

Milieu in het omgevingsplan

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer

Flat huurwoningen internal thumb small 1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Straatbeeldstedelijke nieuwbouw internal thumb small 1508234014

Betaalbare nieuwbouw, doe je zo!?

Op 7 december delen professionals hun visie: Hoe kunnen woningcorporaties betaalbare nieuwbouw realiseren? We bespreken mogelijke oplossingen en ook de huidige dynamiek van de woningmarkt komt aan bod. Lees meer

20277942162 821ccb67f4 k internal thumb small 1508330322

Stadsafari: Groningen geeft energie!

Kijkje in de keuken van een pionier in energietransitie

Tijdens de Stadsafari op vrijdag 8 december krijgt u een kijkje in de keuken van Groningse projecten in energietransitie in de wijk Paddepoel. U bezoekt met een plattegrond op eigen gelegenheid diverse projecten in de wijk, die worden toegelicht door gebiedsprofessionals en private initiatiefnemers. Lees meer

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer

Dsc 8727 internal thumb small 1509637847

Toewijzing middeninkomens bij corporaties

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met praktijkdeskundigen over mogelijke maatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat de lage middeninkomens terecht kunnen in woningen die passen bij hun budget. Lees meer

Map for 52.2429967,6.1681358|52.0907374,5.1214201|53.2328681,6.539539|52.0704978,4.3006999|52.1612376,5.3801017|52.1561113,5.3878266|52.0815611,4.3236005|52.207138,5.9762283|52.0727659,5.0985814|52.0115769,4.3570677|51.8920341,4.4862509|52.0932167,5.1141075|-19.4914108,132.5509603
Shutterstock 213638911 internal thumb small 1510070348

Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema. Lees meer

Krimp irene bronsvoort br internal thumb small 1505909185

Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden

Platform31 verkent samen met vertegenwoordigers uit krimpregio’s en provincies, onderzoekers en experts nieuwe strategieën voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Lees meer

Dsc 8727 internal thumb small 1509637847

Toewijzing middeninkomens bij corporaties

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met praktijkdeskundigen over mogelijke maatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat de lage middeninkomens terecht kunnen in woningen die passen bij hun budget. Lees meer

Hh 7093910 lr internal thumb small 1510154384

Eerste Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Deze middag is bedoeld voor alle partijen die meedoen aan het programma Stedelijke Transformatie of interesse hebben om hieraan mee te doen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, is er voldoende ruimte voor ontmoeting. Lees meer

Flat huurwoningen internal thumb small 1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

20277942162 821ccb67f4 k internal thumb small 1508330322

Stadsafari: Groningen geeft energie!

Kijkje in de keuken van een pionier in energietransitie

Tijdens de Stadsafari op vrijdag 8 december krijgt u een kijkje in de keuken van Groningse projecten in energietransitie in de wijk Paddepoel. U bezoekt met een plattegrond op eigen gelegenheid diverse projecten in de wijk, die worden toegelicht door gebiedsprofessionals en private initiatiefnemers. Lees meer

Straatbeeldstedelijke nieuwbouw internal thumb small 1508234014

Betaalbare nieuwbouw, doe je zo!?

Op 7 december delen professionals hun visie: Hoe kunnen woningcorporaties betaalbare nieuwbouw realiseren? We bespreken mogelijke oplossingen en ook de huidige dynamiek van de woningmarkt komt aan bod. Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Bouwen aan een ecosysteem voor sociaal ondernemerschap

In samenwerking met het G32-stedennetwerk organiseert Platform31 een bijeenkomst over mogelijke manieren om zowel intern als extern een omgeving te creëren voor sociaal ondernemerschap. Voorbeelden uit praktijk en wetenschap worden gedeeld en we bieden u handvatten om in uw eigen gemeente aan de slag te kunnen. Lees meer

Landschap weiland leeg internal thumb small 1511275164

Dialoog tussen platteland en stad

Op zoek naar verbinding tussen landelijke en stedelijke gebieden

Ga in gesprek over klimaatadaptatie, energie en voedsel, innovatie, bevolkingsdaling, recreatie en bereikbaarheid tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ en verken de mogelijkheden van samenwerking tussen landelijke en stedelijke gebieden. Lees meer

Shutterstock 213638911 internal thumb small 1510070348

Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema. Lees meer

Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Lewis eloit flat ommoord  35  internal thumb small 1492008710

Verduurzaming hoogbouwflats

Tijdens deze bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats. Lees meer

Foto patty en iris de biltse grift hu internal thumb small 1510220510

Conferentie 'Goede buren'

Wat werkt in woonprojecten waar groepen mensen samen wonen en leven?

Ben jij een gebiedsnetwerker die initiatieven in de wijk weet op te sporen, de mensen aan elkaar koppelt en regelmatig hobbels ervaart vanuit de eigen organisatie? Dan is deze werkplaats geschikt voor jou. Lees meer

002ooltgensplaatweg internal thumb small 1503922085

Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de sturing op gemengde wijken. U krijgt inzicht in mogelijke effecten, strategieën en interventies. Lees meer

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer

Logo odl internal thumb small 1424791016

Milieu in het omgevingsplan

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Samen omgaan met belemmeringen in de wijk

In deze leerkring wisselen we samen met wijkprofessionals en experts ervaringen uit. Waar lopen we in de dagelijkse praktijk tegenaan als we wijkgericht en domeinoverstijgend te werk willen gaan? En hoe kunnen we op een goede manier omgaan met die grenzen en belemmeringen die we tegenkomen? Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer