Bijeenkomsten

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Circulaire economie internal thumb small 1463044034

Circulair aanbesteden

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee. Lees meer

Lewis eloit flat ommoord  35  internal thumb small 1492008710

Verduurzaming hoogbouwflats

Tijdens deze bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats. Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Met een gezonde dosis lef de wijk in

Durf jij het aan?

Ben jij een gebiedsnetwerker die initiatieven in de wijk weet op te sporen, de mensen aan elkaar koppelt en regelmatig hobbels ervaart vanuit de eigen organisatie? Dan is deze werkplaats geschikt voor jou. Lees meer

Kleine kerkstraat leeuwarden 2014  2  internal thumb small 1498663373

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Met wie en op welke manier richt je een organisatie in? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten? Platform Binnenstadsmanagement en Platform31 organiseren de cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1473167652

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Naar een strategie voor middelgrote steden kl internal thumb small 1493900638

Het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten

Op 23 oktober organiseert Platform31 exclusief voor bestuurders en strategisch beleidsadviseurs van de middelgrote gemeenten die partner zijn van Platform31 (of geïnteresseerd zijn om partner te worden), een expertmeeting over het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten. Lees meer

Afbeelding header internal thumb small 1504093614

Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers

Platform31 organiseert een praktijklab waarin u kennis ontwikkelt over de wijze waarop gemeenten en beleggende marktpartijen afspraken kunnen maken over een groter aanbod van middeldure woningen. U krijgt een beeld van de condities waaronder beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen en u inventariseert de (mogelijke) inhoud van (prestatie)afspraken tussen gemeenten en beleggende marktpartijen. Lees meer

Utrecht panorama internal thumb small 1500295221

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

002ooltgensplaatweg internal thumb small 1503922085

Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de sturing op gemengde wijken. U krijgt inzicht in mogelijke effecten, strategieën en interventies. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1424791103

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.092537,5.1130481|52.0907374,5.1214201|52.0704978,4.3006999|52.207138,5.9762283|52.1612376,5.3801017|52.0868966,4.3167028|52.0672215,4.3241026|52.0932167,5.1141075|-19.4914108,132.5509603|52.0115769,4.3570677|51.8920341,4.4862509|51.9177086,4.5277189
Mkba info internal thumb small 1424791103

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1462264729

Landelijk Congres GIDS/Gezond in...

Lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Woensdag 22 november organiseert Gezond in... (Pharos en Platform31) een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1473167652

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Circulaire economie internal thumb small 1463044034

Circulair aanbesteden

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee. Lees meer

Utrecht panorama internal thumb small 1500295221

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

Dsc 0810 internal thumb small 1499799158

Werkseminar: de markttoets in de praktijk

De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we eventuele knelpunten. Lees meer

Bb 1yqg638 internal thumb small 1507130905

Social Impact Bonds ontrafeld

De Social Impact Bond (SIB) wordt steeds vaker gezien als interessant financieringsinstrument om maatschappelijke vraagstukken te bekostigen. In samenwerking met het G32-stedennetwerk organiseert Platform31 een Hartige Hap over dit thema. Lees meer

Flat huurwoningen internal thumb small 1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Dsc 1995 internal thumb small 1503413226

Festival 'Op weg naar CO2-neutraal'

Huren met Energie

“Hoe maken we de vervolgstap van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050?” Het Festival 'Op weg naar CO2-neutraal' geeft u de mooiste voorbeelden en actuele kennis op dit gebied. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1461583092

Leerplein Omgevingswet toepassing instrumentarium

Van initiatief tot vergunning: hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Straatbeeldstedelijke nieuwbouw internal thumb small 1508234014

Betaalbare nieuwbouw, doe je zo!?

Op 7 december delen professionals hun visie: Hoe kunnen woningcorporaties betaalbare nieuwbouw realiseren? We bespreken mogelijke oplossingen en ook de huidige dynamiek van de woningmarkt komt aan bod. Lees meer

Afbeelding header internal thumb small 1504093614

Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers

Platform31 organiseert een praktijklab waarin u kennis ontwikkelt over de wijze waarop gemeenten en beleggende marktpartijen afspraken kunnen maken over een groter aanbod in het middeldure segment. U krijgt een beeld van de condities waaronder beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen en u inventariseert de (mogelijke) inhoud van (prestatie)afspraken tussen gemeenten en beleggende marktpartijen. Lees meer

Naar een strategie voor middelgrote steden kl internal thumb small 1493900638

Het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten

Op 23 oktober organiseert Platform31 exclusief voor bestuurders en strategisch beleidsadviseurs van de middelgrote gemeenten die partner zijn van Platform31 (of geïnteresseerd zijn om partner te worden), een expertmeeting over het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten. Lees meer

Kleine kerkstraat leeuwarden 2014  2  internal thumb small 1498663373

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Met wie en op welke manier richt je een organisatie in? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten? Platform Binnenstadsmanagement en Platform31 organiseren de cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Lewis eloit flat ommoord  35  internal thumb small 1492008710

Verduurzaming hoogbouwflats

Tijdens deze bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats. Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Bouwen aan een ecosysteem voor sociaal ondernemerschap

In samenwerking met het G32-stedennetwerk organiseert Platform31 een bijeenkomst over mogelijke manieren om zowel intern als extern een omgeving te creëren voor sociaal ondernemerschap. Voorbeelden uit praktijk en wetenschap worden gedeeld en we bieden u handvatten om in uw eigen gemeente aan de slag te kunnen. Lees meer

Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Lancering Woonzorgwijzer in Zuid-Holland

Afsluiting experiment Provinciale parels wonen en zorg

Ontdek wat de Woonzorgwijzer voor u kan betekenen. En wat het kan doen in samenhang met andere opgaven! Op 15 november delen we graag de resultaten van het experiment met u. Lees meer

Wooncongres internal thumb small 1495547404

OTB | Platform31 Wooncongres 2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 9 november 2017 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Lees meer

Logo odl internal thumb small 1424791016

Milieu in het omgevingsplan

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

002ooltgensplaatweg internal thumb small 1503922085

Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de sturing op gemengde wijken. U krijgt inzicht in mogelijke effecten, strategieën en interventies. Lees meer

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Met een gezonde dosis lef de wijk in

Durf jij het aan?

Ben jij een gebiedsnetwerker die initiatieven in de wijk weet op te sporen, de mensen aan elkaar koppelt en regelmatig hobbels ervaart vanuit de eigen organisatie? Dan is deze werkplaats geschikt voor jou. Lees meer