Bijeenkomsten

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer

Hh 7093910 lr internal thumb small 1510154384

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Deze middag is bedoeld voor alle partijen die meedoen aan het programma Stedelijke Transformatie of interesse hebben om hieraan mee te doen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, is er voldoende ruimte voor ontmoeting. Lees meer

Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Platform31 en stichting In Fact leiden applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van Zuid-Hollandse gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Platform31 en stichting In Fact leiden applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van Zuid-Hollandse gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Lees meer

002ooltgensplaatweg internal thumb small 1503922085

Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de sturing op gemengde wijken. U krijgt inzicht in mogelijke effecten, strategieën en interventies. Lees meer

Amsterdam ijburg  6  internal thumb small 1518013242

Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan nodigen wij u uit om dit actieprogramma samen met ons vorm en inhoud te geven tijdens een bijeenkomst op 29 maart. Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Praktische oplossingen voor wijkgericht werken

In deze leerkring gaan we op zoek naar praktische oplossingen om wijkgericht en domeinoverstijgend werken zo makkelijk mogelijk te maken. Lees meer

Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Hoe organiseer je een kansrijke samenwerking wonen en zorg?

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties werken nauw met elkaar samen om zelfstandig wonen van inwoners met zorg- en begeleidingsvragen tot een succes te maken. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 organiseren een leerkring en praktijklabs om u te ondersteunen bij deze samenwerking. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1462264729

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Map for 52.08138,4.323075|52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0907374,5.1214201|52.010908,5.817901|52.0869065,4.3173674|-19.4914108,132.5509603|51.8920341,4.4862509|52.155169,5.36725|52.3846006,4.8459971
Mkba info internal thumb small 1424791103

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 31 mei en 14 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1424791103

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1462264729

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Amsterdam ijburg  6  internal thumb small 1518013242

Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan nodigen wij u uit om dit actieprogramma samen met ons vorm en inhoud te geven tijdens een bijeenkomst op 29 maart. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Hoe organiseer je een kansrijke samenwerking wonen en zorg?

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties werken nauw met elkaar samen om zelfstandig wonen van inwoners met zorg- en begeleidingsvragen tot een succes te maken. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 organiseren een leerkring en praktijklabs om u te ondersteunen bij deze samenwerking. Lees meer

Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Tijdens deze bijeenkomst leiden Platform31 en stichting In Fact applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van Zuid-Hollandse gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Lees meer

Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Tijdens deze bijeenkomst leiden Platform31 en stichting In Fact applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van Zuid-Hollandse gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Praktische oplossingen voor wijkgericht werken

In deze leerkring gaan we op zoek naar praktische oplossingen om wijkgericht en domeinoverstijgend werken zo makkelijk mogelijk te maken. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer

Hh 7093910 lr internal thumb small 1510154384

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Deze middag is bedoeld voor alle partijen die meedoen aan het programma Stedelijke Transformatie of interesse hebben om hieraan mee te doen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, is er voldoende ruimte voor ontmoeting. Lees meer

002ooltgensplaatweg internal thumb small 1503922085

Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de sturing op gemengde wijken. U krijgt inzicht in mogelijke effecten, strategieën en interventies. Lees meer