Bijeenkomsten

Foto patty en iris de biltse grift hu internal thumb small 1510220510

Conferentie 'Goede buren'

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen en leven?

Op diverse plekken in Utrecht en in het land vinden experimenten plaats met nieuwe vormen van gemengd wonen. Hoe kunnen we bestaande projecten versterken en nieuwe mogelijk maken? Lees meer

Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Tijdens deze bijeenkomst leiden Platform31 en stichting In Fact applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van Zuid-Hollandse gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Praktische oplossingen voor wijkgericht werken

In deze leerkring gaan we op zoek naar praktische oplossingen om wijkgericht en domeinoverstijgend werken zo makkelijk mogelijk te maken. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1462264729

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Map for 52.08138,4.323075|52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|51.9198363,4.5014508|52.2429967,6.1681358|52.0868966,4.3167028|-19.4914108,132.5509603|52.0907374,5.1214201|52.0727659,5.0985814|52.155169,5.36725|52.0815611,4.3236005|51.8920341,4.4862509
Mkba info internal thumb small 1424791103

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 31 mei en 14 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1424791103

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1462264729

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Dsc 2218 internal thumb small 1511444280

Dialoog tussen platteland en stad

Samen werken aan het versterken van de relatie tussen landelijke en stedelijke gebieden

Ga in gesprek over klimaatadaptatie, energie en voedsel, innovatie, bevolkingsdaling, recreatie en bereikbaarheid tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ en verken de mogelijkheden van samenwerking tussen landelijke en stedelijke gebieden. Lees meer

Hh 66316177 internal thumb small 1512643900

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in circulaire gebiedsontwikkeling. Lees meer

Shutterstock 213638911 internal thumb small 1510070348

Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema. Lees meer

Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Tijdens deze bijeenkomst leiden Platform31 en stichting In Fact applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van Zuid-Hollandse gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Praktische oplossingen voor wijkgericht werken

In deze leerkring gaan we op zoek naar praktische oplossingen om wijkgericht en domeinoverstijgend werken zo makkelijk mogelijk te maken. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Flat huurwoningen internal thumb small 1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Flat huurwoningen internal thumb small 1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Flat huurwoningen internal thumb small 1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Foto patty en iris de biltse grift hu internal thumb small 1510220510

Conferentie 'Goede buren'

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen en leven?

Op diverse plekken in Utrecht en in het land vinden experimenten plaats met nieuwe vormen van gemengd wonen. Hoe kunnen we bestaande projecten versterken en nieuwe mogelijk maken? Lees meer

Hh 7093910 lr internal thumb small 1510154384

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Deze middag is bedoeld voor alle partijen die meedoen aan het programma Stedelijke Transformatie of interesse hebben om hieraan mee te doen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, is er voldoende ruimte voor ontmoeting. Lees meer

Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer