Bijeenkomsten

Geen resultaten

Map for 52.0704978,4.3006999|52.207138,5.9762283|52.2429967,6.1681358|52.1561113,5.3878266|52.0759923,5.649531|52.0815611,4.3236005|51.9244201,4.4777326|52.0115769,4.3570677|-19.4914108,132.5509603|52.155169,5.36725|52.3768321,4.9220799|51.8920341,4.4862509|52.0727659,5.0985814
Mkba info internal thumb small 1424791103

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Lewis eloit flat ommoord  35  internal thumb small 1492008710

Verduurzaming hoogbouwflats

Tijdens deze bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats. Lees meer

Shutterstock 213638911 internal thumb small 1510070348

Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema. Lees meer

Landschap weiland leeg internal thumb small 1511275164

Dialoog tussen platteland en stad

Op zoek naar verbinding tussen landelijke en stedelijke gebieden

Ga in gesprek over klimaatadaptatie, energie en voedsel, innovatie, bevolkingsdaling, recreatie en bereikbaarheid tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ en verken de mogelijkheden van samenwerking tussen landelijke en stedelijke gebieden. Lees meer

Dsc 3806 klein internal thumb small 1511882826

Verder aan de slag met uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

(Hoe komen we) 'Weer thuis!'

Op 18 januari 2018 delen we resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! en het experimentenprogramma Weer thuis in de wijk van Platform31. Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Lees meer

Shutterstock 213638911 internal thumb small 1510070348

Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema. Lees meer

Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Hh 66316177 internal thumb small 1512643900

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Lees meer

002ooltgensplaatweg internal thumb small 1503922085

Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de sturing op gemengde wijken. U krijgt inzicht in mogelijke effecten, strategieën en interventies. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1472459389

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Dsc 8724 internal thumb small 1497516942

Praktische oplossingen voor wijkgericht werken

In deze leerkring gaan we op zoek naar praktische oplossingen om wijkgericht en domeinoverstijgend werken zo makkelijk mogelijk te maken. Lees meer

Hh 7093910 lr internal thumb small 1510154384

Eerste Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Deze middag is bedoeld voor alle partijen die meedoen aan het programma Stedelijke Transformatie of interesse hebben om hieraan mee te doen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, is er voldoende ruimte voor ontmoeting. Lees meer

Dsc 1981 internal thumb small 1511791980

Wij Maken Nederland: Next Governance

Wat betekent het regeerakkoord voor de ruimtelijke toekomst van Nederland?

Wat betekent dit regeerakkoord voor de ruimtelijke toekomst van Nederland? Waar liggen de urgenties en hoe kunnen wij daarop anticiperen? We blikken terug op een jaar Wij Maken Nederland en introduceren een nieuw thema: Next Governance. Lees meer

Img 0031 internal thumb small 1505232599

Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’ Lees meer

Foto patty en iris de biltse grift hu internal thumb small 1510220510

Conferentie 'Goede buren'

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen en leven?

Op diverse plekken in Utrecht en in het land vinden experimenten plaats met nieuwe vormen van gemengd wonen. Hoe kunnen we bestaande projecten versterken en nieuwe mogelijk maken? Lees meer