Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Afgelopen jaren is veel veranderd op het vlak van wonen en zorg. Het aantal huurders met een zorgvraag groeit. Ouderen blijven langer thuis wonen en ook voor anderen die zorg nodig hebben, is het eigen huis in de eigen buurt dé plek om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Corporaties zijn bezig met de vraag hoe zij zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan het comfortabel wonen van mensen met en zonder beperkingen en wat hun rol precies moet zijn.

Drie inspiratiebijeenkomsten

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg:

 1. Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?
  Dinsdag 16 mei 2017
  Zelfstandig wonen in de wijk wordt steeds meer de norm voor groepen die voorheen intramuraal of beschut woonden. Steeds meer huurders kampen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking. Wat kan een corporatie doen om deze groepen te ondersteunen? Wat is de opgave in uw werkgebied? Wat betekent dit voor het strategisch vastgoedbeleid en het beheer in complexen in de wijk? En hoe kan de verbinding gelegd worden met het sociaal domein en de gemeente?
 2. Doorstroming uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  Donderdag 15 juni 2017
  Afgelopen jaar is veel discussie geweest over verwarde personen. Ook corporaties gaven aan te kampen met overlast, vervuiling maar ook eenzaamheid en isolement. Nu doorstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang steeds vaker een woning zoeken gewoon in de wijk, is het zaak voor corporaties om zich te beraden op een aanpak. Waar moeten mensen terecht met eventuele overlastmeldingen? Heeft dit consequenties voor de woonruimteverdeling?
 3. Wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd?
  Donderdag 14 september
  Een deel van de seniorencomplexen lijkt steeds minder in trek bij de doelgroep. Sommige corporaties gaan hierdoor bewust complexen ontlabelen. De vraag is steeds meer welke groepen een speciale woonvorm nodig hebben. Wat doet de gemeente en wat doet de corporatie voor welke groepen?

Spelen er bij uw corporatie vraagstukken op het gebied van wonen en zorg? Wilt u horen hoe andere corporaties hiermee omgaan?

Kortom: bent u op zoek naar inspiratie en wilt u zelf ook kennis delen? Meld u dan aan voor (een of meerdere van) deze inspiratiebijeenkomsten!

Programma

Het definitieve programma voor de bijeenkomsten volgt zo snel mogelijk.

Voor wie?

Corporatiepartners van Platform31 (bijeenkomst is gericht op medewerkers betrokken bij wonen en zorg; er is beperkt plek).

Map for
Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

10:00 Welkom door Yvette Bottenberg (Platform31)
10:10 Verkenning van de opgave op het gebied van wonen en zorg en het proces met gemeente en andere partijen - Netty van Triest (Platform31)
10:30 Analyse van vraag naar en aanbod van wonen en zorg Woon- en zorgplan voor de gemeenten Kampen, Zwolle en de samenwerkende corporaties - Martin Bleijenburg (Companen)
11:10 Korte pauze
11:20 Wat merkt Vidomes van het feit dat mensen langer thuis blijven wonen? Krijgen zij andere vragen? Hoe gaan zij hiermee om? Hoe groot is de opgave? - Sandy van Marrewijk (Vidomes)
12:00 Tegen welke vraagstukken loopt u aan?

- inbrengen casus
- bespreken casus door overige deelnemers
- aandragen van oplossingen

13:00 Einde programma, lunch bij Seats2Meet (optioneel)

Deelname aan deze bijeenkomst is exclusief en kosteloos voor corporatiepartners van Platform31. De bijeenkomst is gericht op medewerkers betrokken bij wonen en zorg. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Bent u partner en wilt u deelnemen aan de bijeenkomst op dinsdag 16 mei? Vul dan het onderstaande formulier in.

Kosten:   Kosteloos voor corporatiepartners van Platform31


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.