Vroegtijdige participatie met de Omgevingswet

De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen of beleidsvorming. De manier waarop overheden participatie en communicatie met belanghebbenden insteken, is divers. De Omgevingswet geeft hiervoor geen blauwdruk. Platform31 organiseert samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet een serie praktijkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in gesprek over verschillende methoden van vroegtijdige participatie.

Zo heeft de gemeente Utrecht stadsgesprekken rondom het energieplan geïnitieerd, Natuurmonumenten organiseerde een brede toekomstdiscussie en de gemeente Overbetuwe discussieerde voor een nieuw flexibel bestemmingsplan met bewoners en ondernemers over stellingen in een combinatie van offline en online.

Tijdens de praktijkbijeenkomst komt daarnaast de Inspiratiegids Participatie aan bod, die vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet wordt ontwikkeld. Deze inspiratiegids biedt routekaarten voor verschillende vormen van participatie. Elke routekaart wordt geïllustreerd met persoonlijke verhalen, praktijkervaringen, tips, theorie en bloopers. Samen gaan we aan de slag met de routekaarten en bespreken we de huidige ervaringen met participatie.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is in het leven geroepen om met overheden, bedrijven en bewoners aan de slag te gaan. In het programma werken gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijk nauw samen. Het programma biedt informatie aan, verbindt, organiseert de dialoog over werken met de wet, zorgt voor digitalisering en verzorgt middelen op maat.

Platform31 organiseert in 2016 en 2017 een aantal praktijkbijeenkomsten. Hierbij laten we in de praktijk zien hoe nu al gewerkt kan worden in de geest van de Omgevingswet en met de wet. We praten de deelnemers bij over de impact van de nieuwe wet. Voor meer informatie: www.platform31.nl/nual

Map for Utrecht
Participatie_met_de_omgevingswet_internal_thumb_small-1485377366

Vroegtijdige participatie met de Omgevingswet

De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen of beleidsvorming. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in gesprek over verschillende methoden van participatie en communicatie. Lees meer

Wij streven naar een evenwichtige groep deelnemers. Gezien de aanmeldingen tot nu toe, geven we de voorkeur aan deelnemers werkzaam bij een overheid.

Let op: Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst.