Wat werkt in… samenwerking wijkteam & woningcorporatie

Het vangnet voor kwetsbare groepen in de wijk

Woningcorporaties en sociale wijkteams moeten samenwerken om kwetsbare doelgroepen een vangnet te bieden. Maar wat kunnen deze partijen voor elkaar betekenen? U leert het tijdens de themabijeenkomst Wat werkt in.. samenwerking woningcorporatie en sociaal wijkteam van Wat Werkt in de Wijk op donderdag 18 mei 2017.

Toenemende concentratie kwetsbare bewoners in kwetsbare wijken

Kwetsbare doelgroepen worden geacht zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ouderen en mensen met psychische zelfredzaamheidsbeperkingen, die tot voor kort terecht konden in intramurale instellingen, zijn vaak aangewezen op de goedkoopste woningvoorraad. Dat geldt ook voor statushouders en arbeidsmigranten. Deze trend lijkt zich te versterken door de invoering van passend toewijzen.

Door huurverhoging en verkoop van sociale huurwoningen concentreert de goedkope woningvoorraad zich steeds meer op een beperkter oppervlak in onze steden. De combinatie van een groeiend aantal kwetsbare bewoners die steeds meer zijn aangewezen op specifieke buurten met goedkope huurwoningen, zorgt voor een toenemende concentratie van sociale problematiek. Deze concentratie gaat hand in hand met een verslechterde leefbaarheidssituatie.

Het gaat om huishoudens met problemen op diverse gebieden, bijvoorbeeld huisvesting, opvoeding, schulden, verslaving etc. Soms is er hulp in overvloed, maar dit wordt niet altijd goed op elkaar afgestemd en gecoördineerd waardoor de situatie niet zichtbaar verbetert.

Samenwerking woningcorporatie en sociaal wijkteam

Sociale wijkteams en corporaties werken vaak naast elkaar in dezelfde buurten. Toch is men niet altijd van elkaars activiteiten op de hoogte, en woningcorporaties participeren zelden in het wijkteam. Een van de oorzaken is de verschillende oriëntaties van corporaties en sociale wijkteams. Waar corporaties gewend zijn om buurtgericht (en steeds meer) complexgericht te opereren, werken sociale wijkteams veelal vanuit een cliëntgerichte aanpak.
Het vermoeden is dat onderlinge afstemming diverse effecten kan opleveren, zoals:

  • Preventief signaleren van problematiek
  • Individueel maatwerk bij hulpverlening
  • Verminderen van concentratie kwetsbare groepen
  • Verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Themabijeenkomst

Op donderdag 18 mei gaat Platform31 in gesprek met de vakgemeenschap van Wat Werkt in de Wijk en haar partners in het sociale domein over de volgende vragen:

  • Effecten: wat kan een samenwerking tussen woningcorporaties en sociale wijkteams maatschappelijk opleveren en specifiek voor het vangnet voor kwetsbare groepen in kwetsbare wijken? Welke directe belangen zien woningcorporaties en sociale wijkteams om intensiever samen te werken?
  • Proces: hoe kunnen corporaties en wijkteams elkaar in hun afzonderlijke belangen versterken? Wat werkt wel en wat werkt minder goed in de samenwerking?
  • Modellen: welke goede voorbeelden zijn er van samenwerking tussen wijkteams en corporaties? Wat leveren deze op ten opzichte van geen of weinig samenwerking? Welke kansrijke samenwerkingsmodellen kunnen we hieruit optekenen?

Wat gaan we doen?

Tijdens de bijeenkomst bieden we u inzicht in de huidige stand van de samenwerking tussen wijkteams en corporaties in kwetsbare wijken. Daarnaast analyseren we concrete casussen om werkzame bestanddelen te destilleren voor uw eigen praktijk.

Voor wie?

De bijeenkomst is bestemd voor beleidsmedewerkers en praktijkwerkers van sociale wijkteams en woningcorporaties. We nodigen de leden van de vakgemeenschap graag uit om partners uit het sociale wijkteam mee te nemen naar de bijeenkomst. De themabijeenkomst is tevens toegankelijk voor een klein aantal corporaties die geen deelnemer zijn van de vakgemeenschap.

Map for Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Dsc_3778_internal_thumb_small-1492122681

Wat werkt in… samenwerking wijkteam & woningcorporatie

Het vangnet voor kwetsbare groepen in de wijk

Woningcorporaties en sociale wijkteams moeten samenwerken om kwetsbare doelgroepen een vangnet te bieden. Maar wat kunnen deze partijen voor elkaar betekenen? U leert het tijdens de themabijeenkomst Wat werkt in.. samenwerking woningcorporatie en wijkteam. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een email te sturen naar Niels Gastkemper: niels.gastkemper@platform31.nl