Startbijeenkomst experiment ‘Van aanbesteden naar afnemen’

Startbijeenkomst voor deelnemers experiment

Deze bijeenkomst is onderdeel van het experiment ‘Van aanbesteden naar afnemen’. Tijdens het experiment nemen de deelnemers nieuwbouwwoningen op een andere manier af dan via de gebruikelijke traditionele aanbesteding, namelijk via vereenvoudigde vraagspecificaties. Door het proces en de vraagspecificatie anders in te richten, mikken corporaties op een goedkoper proces in het realiseren van betaalbare huurwoningen. Ze sparren erover met andere corporaties, doen inspiratie op via experts en leren van elkaar via intervisie. Platform31 evalueert deze aanpak.

Onderzoek Platform31

Op basis van de praktijkervaring van de deelnemers onderzoekt Platform31 of een andere manier van uitvragen en opdrachtgeven (uitvraag zonder bestek) bij sociale nieuwbouw resulteert in lagere kosten en betaalbare nieuwbouw. Een jaar lang volgen en analyseren we het het proces en de gemaakte stappen.

Focus van deze startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst op 3 oktober maken deelnemers kennis met elkaars casus en bepalen we de leervragen en thema’s waarop de themabijeenkomsten focussen in het experiment.

Alle experimentbijeenkomsten

In elke bijeenkomst staan inspiratie door experts en deelnemers centraal, evenals het inhoudelijke gesprek met de doelgroepen. Platform31 stelt het programma van de bijeenkomsten samen in nauw overleg met de deelnemers.

  • 3 oktober 2016 – startbijeenkomst – Kennismaking en ophalen leervragen
  • 7 november 2016 – themabijeenkomst – Uitvraag: vraagspecificatie
  • 28 november 2016 – themabijeenkomst – Uitvraag: proces
  • 6 maart 2017 – themabijeenkomst – Interne organisatie
  • 26 juni 2017 – themabijeenkomst – Contracten
  • 27 november 2017 – slotbijeenkomst – Reflectie en presentatie eindanalyse

Interesse in deelname?

Aanmelden kan tot 23 september 2016 via Vera Beuzenberg, vera.beuzenberg@platform31.nl

Map for Den Haag
Afbeelding klein internal thumb small 1472032552

Startbijeenkomst experiment ‘Van aanbesteden naar afnemen’

Startbijeenkomst voor deelnemers experiment

Serie bijeenkomsten rond een experiment waarbij een andere manier van uitvragen en opdrachtgeven bij sociale nieuwbouw kan resulteren in lagere kosten en betaalbare nieuwbouw. Lees meer

Aanmelden kan tot 23 september 2016 via Vera Beuzenberg, vera.beuzenberg@platform31.nl.