Slotbijeenkomst Huurders aan de knoppen!

Platform31 begeleidde een pilotprogramma waarin acht corporaties samen met hun huurders(organisaties) experimenteerden met vernieuwende vormen van huurdersbetrokkenheid. Tijdens de slotbijeenkomst op 13 maart delen we de resultaten van de evaluatie en bespreken we enkele concrete, vernieuwende vormen om huurders te betrekken bij beleid en beheer. Hoe kan huurdersbetrokkenheid bijdragen aan effectieve input en meer draagvlak voor beleid? Hoe creëer je meer tevredenheid onder huurders over hun woning, woonomgeving en de woningcorporatie? En hoe faciliteer je meer sociale contacten in een portiek, straat en of buurt? Deze vragen komen uitgebreid aan de orde tijdens de slotbijeenkomst.

Behoefte aan sterkere positie huurders

De positie van huurders is in de herziene Woningwet versterkt. Daarom staat vernieuwing van huurdersbetrokkenheid bij veel corporaties, gemeenten en huurders hoog op de agenda. Ook de participatiesamenleving, de behoefte aan slagkracht en een sterke achterban zijn onderleggers van deze vernieuwde urgentie. Uit onderzoek blijkt dat huurders en corporaties en soms ook gemeenten behoefte hebben aan betrokkenheid van huurders die leidt tot effectievere input voor gedragen beleid en investeringskeuzes. Ze willen vernieuwen, maar hoe doen ze dat? De huidige methodieken en structuren van huurdersbetrokkenheid sluiten daar onvoldoende op aan.

Pilotprogramma ‘Huurders aan de knoppen’

Tijdens de pilot ontwikkelden corporaties en huurders(organisaties) in anderhalf jaar nieuwe aanpakken die ze toetsten in de praktijk. Platform31 evalueert de pilot en deelt de resultaten tijdens de slotbijeenkomst.

Programma slotbijeenkomst

Tijdens de slotbijeenkomst delen we de resultaten van de evaluatie en zoomen we nader in op enkele van de vernieuwende vormen van huurdersbetrokkenheid bij beleid en beheer. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met corporaties, huurders, Aedes en de Woonbond over hoe de resultaten kunnen landen. Hoe kan de formele huurdervertegenwoordiging versterkt worden? We starten met een inspirerende wandeling langs enkele projecten waar bewoners zelf beheertaken uitvoeren. Primair zijn deelnemers van de pilot aanwezig op deze bijeenkomst. Daarnaast willen wij graag partners en andere geïnteresseerden uitnodigen aanwezig te zijn.

Wilt u deelnemen?

Wilt u graag bij deze slotbijeenkomst aanwezig zijn, meld u dan bij Vera Beuzenberg via vera.beuzenberg@platform31.nl. Zij laat u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Map for
Huurders-aan-het_woord_internal_thumb_small-1441967163

Slotbijeenkomst Huurders aan de knoppen!

Tijdens de slotbijeenkomst delen we de resultaten van de evaluatie en zoomen we nader in op enkele van de vernieuwende vormen van huurderbetrokkenheid bij beleid en beheer. Lees meer

Wilt u graag bij deze slotbijeenkomst aanwezig zijn, meld u dan bij vera.beuzenberg@platform31.nl. Zij laat u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn.