Seminar: versterken regionaal economische concurrentie

Waar de ene regio profiteert van de aantrekkende economie, lijkt een andere regio de concurrentiestrijd te verliezen. Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert in samenwerking met Platform31 een seminar waarin Lewis Dijkstra (Europese Commissie), Frank van Oort (Erasmus Universiteit) en Mark Thissen (PBL) laten zien hoe u als regionale of lokale beleidsmaker de regionale concurrentiekracht kunt versterken.

Hoe geven we een regionale ontwikkelstrategie vorm en wat zijn daarbij de prioriteiten? Wat kunnen ruimtelijk economen leren van de Europese context? Hoe verhoudt het regionaal economisch beleid van de EU zich tot de maatregelen van regionale beleidsmakers? En welke rol is er (nog) weggelegd voor de nationale overheid in het versterken van de regionale concurrentiekracht? Deze vragen komen uitgebreid aan de orde tijdens het seminar op 12 oktober aanstaande.

Deskundigen

U kunt rekenen op de aanwezigheid van een aantal toonaangevende deskundigen. Lewis Dijkstra (Europese Commissie) biedt in een keynote lecture inzicht in de analyses die de basis vormen voor het Europese Smart Specialisation en cohesiebeleid. Dijkstra gaat onder andere in op het nieuwe cohesierapport (publicatie op 9 oktober aanstaande), het rapport De staat van Europese steden uit 2016 en de European Regional Competitiveness Index. Mark Thissen (PBL) deelt zijn visie op het belang van externe factoren voor de regionaal economische ontwikkeling van zowel sterke als zwakke regio’s en hoe zij regionaal beleid beïnvloeden. Vervolgens gaat Frank van Oort (Erasmus Universiteit Rotterdam) dieper in op de wijze waarop beschikbare onderzoeksresultaten vertaald kunnen worden naar specifiek beleid voor bedrijven, regio’s en steden.

Voor wie?

Tijdens dit interactieve seminar gaat u in gesprek met de deskundigen over hoe u een goede regionale beleidsstrategie ontwikkelt en hoe u zich daarbij tot de andere overheidslagen kunt verhouden. Dit seminar is daarom bij uitstek gericht op beleidsmakers op regionaal economisch en ruimtelijk terrein, zowel bij regionale overheden als de nationale overheid.

Achtergrond

In 2015 schreven onder andere Frank van Oort en Mark Thissen de Platform31-publicatie De concurrentiepositie van Nederlandse steden: van agglomeratiekracht naar netwerkkracht. Mede naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde het Planbureau voor de Leefomgeving de onlangs gelanceerde interactieve website Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie: een online tool gebaseerd op big data over sector-, innovatie- en concurrentiebeleid. De website biedt handvatten voor een regionaal economische beleidsstrategie en laat zien aan welke knoppen beleidsmakers kunnen draaien om de regionale concurrentiepositie van zowel economische sterke als zwakkere regio’s te versterken.

Sprekers

Dr. Lewis Dijkstra is adjunct hoofd van het Economic Analysis Unit van de DG for Regional & Urban Policy van de Europese Commissie. In zijn onderzoek en beleidsadviezen over regionale concurrentiekracht verbreedt Dijkstra de klassieke zuivere economische analyses met analyses van regionaal beleid, ruimtelijke ontwikkelingen (zoals bereikbaarheid) en bevolkingsontwikkelingen (zoals gezondheid en opleidingsniveau). Op deze manier zijn sterke en zwakke kanten in regionaal economische ontwikkeling scherper te duiden en beleidsstrategieën gerichter te ontwikkelen.

Prof. Dr. Frank van Oort is hoogleraar stedelijke en regionale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht. In zijn werk combineert Van Oort wetenschappelijk, toegepast en beleid georiënteerd onderzoek. Daarbij richt hij zich onder andere op het vraagstuk in welke mate en op welke manier regionale concurrentiekracht is verbonden aan agglomeratiekracht. Dat biedt aanknopingspunten voor kansen in economische vernieuwing, waarop beleidsmatig kan worden ingezet.

Dr. Mark Thissen is senior onderzoeker bij het PBL. Thissen onderzoekt de relatie tussen de ontwikkeling van regionale concurrentiekracht en sector-, concurrentie of innovatiebeleid. Daarbij onderzoekt hij zowel sterkere als zwakkere regio’s. Thissen heeft de ontwikkelde kennis conceptueel en visueel samengebracht in een digitale webtool, waarmee de verbinding kan worden gelegd tussen de regionaal economische concurrentiekracht en regionale beleidsstrategieën.

Dagvoorzitter Dr. Otto Raspe is senior onderzoek bij het PBL. Tijdens het seminar begeleidt hij de gesprekken en de zaaldiscussie. Raspe is een ervaren moderator bij evenementen over arbeidsmarktvraagstukken, innovatie en regionaal economische ontwikkeling en vernieuwing.

Let op: het uitgebreide programma van het seminar vindt u in het tabblad: programma.

Map for Hotel NH Den Haag: Pr. Margrietplantsoen 100, 2595 BR Den Haag
Shutterstock 22788733 internal thumb small 1505227828

Seminar: versterken regionaal economische concurrentie

Platform31 organiseert in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving een seminar waarin Lewis Dijkstra (Europese Commissie), Frank van Oort (Erasmus Universiteit) en Mark Thissen (PBL) laten zien hoe u als regionale of lokale beleidsmaker de regionale concurrentiekracht kunt versterken. Lees meer

14:00-14:15 Welkom
14:15-15:00 Keynote Lewis Dijkstra (DG regio)

Een Europees perspectief op regionale ontwikkeling.

15:00-15:20 Mark Thissen (PBL)

Een integrale regionale concurrentiekracht strategie.

15:20-15:45 Frank van Oort (EUR en UU)

Beleid en regionaal economisch onderzoek.

15:45-16:00 Pauze
16:00-16:15 Reflectie op de presentaties door Lewis Dijkstra
16:15-16:05 Reflectie

Interactieve discussie toepasbaarheid van onderzoek in beleid

16:45-17:30 Netwerkborrel

Kosten:   Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Aanmelden is verplicht (vol = vol).


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.