Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers

Onderzoekers, adviesbureaus, belangenvertegenwoordigers, politici en lokale beleidsmakers zijn het erover eens: er zijn meer huurwoningen in het middensegment nodig. Tegelijkertijd is duidelijk dat het bouwen van middeldure huurwoningen niet vanzelf gaat. Ondanks een waarneembaar stijgende vraag, komt de realisatie maar moeizaam van de grond. Dat is jammer, want voor een goed functionerende woningmarkt is een vitaal middensegment van grote betekenis.

Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties is inmiddels gemeengoed. Vergelijkbare afspraken met beleggende marktpartijen kunnen het aanbod middeldure huurwoningen vergroten. De vraag is alleen: hoe werkt dat dan? In het praktijklab bekijken we onder welke condities beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen op het realiseren en in de markt houden van middelhure huurwoningen.

Wat biedt het praktijklab?

Gedurende drie sessies ontvangt u kennis, advies en begeleiding van Platform31. Met behulp van inhoudelijke experts ontwikkelt u specifieke kennis over het maken van (prestatie)afspraken met beleggende marktpartijen. Specifiek, omdat we voorafgaande aan elke bijeenkomst inventariseren welke vragen u graag antwoord wenst tijdens het praktijklab. Daarmee sluiten we zo dicht mogelijk aan bij uw eigen praktijksituatie. Omdat andere gemeenten van u willen leren, delen we uw ervaringen landelijk. Platform31 functioneert als aanjager en procescoach.

Ontwikkeldoelen

 • U ontwikkelt kennis over de wijze waarop gemeenten en beleggende marktpartijen afspraken kunnen maken over een groter aanbod in het middeldure huursegment. Het praktijklab wil een bijdrage leveren aan het beter functioneren van de woningmarkt in deelnemende gemeenten of regio’s.
 • U krijgt een beeld van de condities waaronder beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen.
 • U inventariseert de (mogelijke) inhoud van (prestatie)afspraken tussen gemeenten en beleggende marktpartijen.

Programma

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst zoomen we samen met u in op een aantal basisvragen:

 • Met wie en waarover maakt u afspraken? Wat is de reikwijdte van de te maken afspraken?
 • Gaat het uitsluitend om het bouwen van woningen in het middeldure huursegment, of wilt u ook afspraken maken over de toewijzing van deze woningen?
 • Blijven de woningen gedurende langere tijd in het beoogde huursegment behouden?
 • Zijn afspraken over exploitatietermijnen en uitpondregelingen wenselijk?
 • Wie zijn de marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars, ontwikkelende beleggers) waarmee u samenwerkt en vanuit welk referentiekader opereren zij? Zijn alle marktpartijen bereid om meerjarige afspraken te maken?

Verdiepingssessies 2 en 3

De inhoud en planning van de tweede en derde verdiepingssessie is maatwerk. Dat stemmen we persoonlijk met u af. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van uw behoefte en vraagstelling. Wij verwachten dat de volgende elementen en vragen aan de orde komen:

 • Verleiden en dwingen: hoe gaat u om met het spanningsveld tussen juridisch borgen enerzijds en verleiden en stimuleren anderzijds. Hoe kunnen beleggende marktpartijen worden verleid en gestimuleerd om in een gemeente te investeren? En hoe kunnen gemaakte afspraken worden geborgd?
 • Juridisch kader: in welk juridisch kader kunt u (prestatie)afspraken met marktpartijen/beleggers gieten en welke instrumenten kunnen daarbij een rol spelen (woonvisie, bestemmingsplan, doelgroepenverordening, huisvestingsverordening, de relatie met prestatieafspraken met corporaties, eventuele erfpacht etc.) We maken hiervoor gebruik van een factsheet, opgesteld door het ministerie van BZK/VNG.
 • Contractvorming: in welke vorm kunnen afspraken met beleggers worden gegoten (bijv. rol van anterieure overeenkomst)?
 • Onderhandelingsproces en rekenwerk: waar zit de speelruimte voor gemeenten en beleggende marktpartijen? Welk rekenwerk ligt daaraan ten grondslag?
 • Praktijkvoorbeelden: waar mogelijk toegelicht door professionals uit de praktijk.
Map for Platform31, Den Haag
Afbeelding header internal thumb small 1504093614

Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers

Platform31 organiseert een praktijklab waarin u kennis ontwikkelt over de wijze waarop gemeenten en beleggende marktpartijen afspraken kunnen maken over een groter aanbod in het middeldure segment. U krijgt een beeld van de condities waaronder beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen en u inventariseert de (mogelijke) inhoud van (prestatie)afspraken tussen gemeenten en beleggende marktpartijen. Lees meer

Let op: u kunt de vragen die u tijdens het praktijklab wilt inbrengen nu alvast toevoegen in het opmerkingenveld in het onderstaande formulier.

Kosten:   Deelname aan het praktijklab kost 2.500 euro exclusief BTW. Partners van Platform31 krijgen korting en betalen 1.500 euro exclusief BTW.


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.