OTB | Platform31 Wooncongres 2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 nodigen u uit voor het jaarlijkse Wooncongres op 9 november 2017. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen.

Hoewel de kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad over het algemeen goed te noemen is, heeft de recente recessie die kwaliteit flink onder druk gezet. Zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren zijn geconfronteerd met een teruglopend budget voor woningverbetering. De herstructurering van wijken en buurten is in de crisis sterk stilgevallen. Door de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren, kunnen gemeenten en woningcorporaties ook invloed uitoefenen op de leefbaarheid in wijken.

Daarnaast staat Nederland voor de opgave om de woningvoorraad verder te verduurzamen en zo de kwaliteit van het corporatiebezit te verbeteren. Er zal de komende decennia fors worden ingezet op de renovatie van woningen om de energievraag voor verwarming te reduceren en over te gaan naar duurzame energie. Doel van de afgesloten Green Deal Gasloze wijken is om in 2030 een groot deel van de woningvoorraad van het gas te halen. Dit heeft ook impact op de manier van wonen en comfortbeleving.

Het aantal huishoudens in Nederland is flink gegroeid en de groei zal tot 2040 nog doorzetten. Mensen wonen steeds vaker en steeds langer zelfstandig en ze worden ook nog eens steeds ouder.
Belangrijke vraag is hoe al deze huishoudens de komende jaren willen wonen. Anders gezegd: welke woonkwaliteit wensen zij? En als we dat dan weten, welke woonkwaliteit moet dan worden verbeterd of toegevoegd?

Is er bijvoorbeeld meer behoefte aan kleine woningen, de zogenaamde tiny houses of micro-appartementen? Hoe haalbaar en aantrekkelijk zijn Nul op de Meter woningen? Is er meer behoefte aan woonmilieus met een goede ruimtelijke kwaliteit en wat verstaan we daar dan precies onder? Hoe zorgen we voor voldoende keuzevrijheid en een goede kwaliteit-prijsverhouding? Woonkwaliteit blijft een opgave.

Programma

In het ochtendprogramma laten toonaangevende sprekers hun licht schijnen op de rollen en verhoudingen op de woningmarkt, zoals:

 • Peter Boelhouwer (OTB, Faculteit Bouwkunde, TU Delft): neemt ons traditiegetrouw mee in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de woningmarkt en gaat in op de verschillen in woonvoorkeuren van mensen.
 • Matthijs Uyterlinde (Platform31) gaat in op de kwaliteit van achterstandswijken en de aanpak van gemeenten op dit gebied.
 • Henk Visscher (OTB, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) vertelt over het effectief en efficiënt duurzaam maken van woningen. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het corporatiebezit? En welke keuzes hebben bewoners en welk gedrag laten zij zien? Nelleke Nelis (VACpunt Wonen) en Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen (Woonbron en De Groene Huisvesters) reageren hierop vanuit achtereenvolgens het perspectief van de bewoners en woningcorporaties.
 • Wethouder Paulus Jansen (gemeente Utrecht) levert een bijdrage aan het debat over klein wonen.
 • Anne-Jo Visser (Platform31): leidt het gesprek in het ochtendprogramma.

Het middagprogramma bestaat uit tien praktijkgerichte themasessies (onder voorbehoud):

 1. Sturen op gemengde wijken
 2. Aardgasloze wijken
 3. Kwaliteitsverbetering particuliere woningvoorraad en aanpak funderingsproblematiek
 4. Klein wonen
 5. Invloed van de ruimtelijke omgeving op de gezondheid
 6. Kijken naar kwaliteit: excursie door de wijk
 7. Passend toewijzen: het effect op de wijk
 8. Leidt meer woonkwaliteit tot een hogere kwaliteit van wonen?
 9. Grondbeleid en openbare ruimte: garanties op een goed woonmilieu?
 10. Kwaliteit van de corporatiewoning

In aanloop naar het Wooncongres maken OTB en Platform31 steeds meer sprekers bekend.

In één dag op de hoogte

Het OTB|Platform31 Wooncongres 2017 is een unieke gelegenheid om in één dag geheel op de hoogte te raken van de belangrijkste toekomstgerichte ontwikkelingen in het wonen.

Aanmelden

U kunt zich voor het congres aanmelden via de website van OTB.

Map for De Haagse Hogeschool, Den Haag
Wooncongres internal thumb small 1495547404

OTB | Platform31 Wooncongres 2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 9 november 2017 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Lees meer

U kunt zich voor het congres aanmelden via de website van OTB.