Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Het gemeentelijk woonbeleid staat weer vol op de agenda. Onder andere door de nieuwe Woningwet die in juli 2015 is ingevoerd, maar ook door de grotere druk op de woningmarkt. De betaalbaarheid staat steeds meer onder druk en de beschikbaarheid van woningen voor urgente doelgroepen is voor veel gemeenten een zorgpunt. De komst van asielzoekers en de extramuralisering van zorg en beschermd wonen leiden tot een grotere vraag naar betaalbare (huur)woningen.

Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er ook allerlei nieuwe taken op gemeenten af. De woonvisie en het maken van prestatieafspraken bijvoorbeeld. Maar ook de veranderingen voor corporaties, zoals het passend toewijzen en de focus op de kerntaken, maken dat op lokaal niveau het woonbeleid weer volop op de agenda staat.

Deze ontwikkelingen vragen steeds nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject woonbeleid.

Wat biedt het leertraject u?

Het Leertraject biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om u te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid in uw gemeente.

Deelname aan het leertraject levert u:

 • Kennis over nieuwe en actuele wet- en regelgeving (o.a. Woningwet) en de manier waarop u deze lokaal kunt toepassen;
 • Inzicht in de manier waarop u grip krijgt op de lokale vraag en aanbod en instrumenten om hierin te sturen;
 • Handvatten om te werken aan de actuele urgente vraagstukken op de woningmarkt, zoals de huisvesting van vergunninghouders;
 • Inzicht in de verschillende stakeholders op de woningmarkt en uw rol als gemeente in de samenwerking met hen;
 • Praktijkgerichte uitwisseling en opdrachten en een omgeving waarin van elkaar geleerd kan worden;

Het programma

Het Leertraject bestaat uit vier dagen met verschillende thema’s.

Dag 1: Woonbeleid en beschikbaarheid

 • Thema: Woningwet in vogelvlucht
 • Thema: Woonvisie, bod en prestatieafspraken
 • Thema: Beschikbaarheid en woonruimteverdeling

Dag 2: Corporatiefinanciën en betaalbaarheid

 • Thema: Inzicht in corporatiefinanciën
 • Thema: Betaalbaarheid

Dag 3: Actuele opgaven

 • Thema: Vergunninghouders
 • Thema: Scheiden wonen en zorg
 • Thema: Kwaliteit van de bestaande voorraad en verduurzaming

Dag 4: Samenwerking en spelers in het woonbeleid

 • Thema: De lokale driehoek
 • Thema: Regionale samenwerking
 • Thema: Beleggers en ontwikkelaars

Docenten

De kwaliteit van het leertraject wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met ruime ervaring in het woonbeleid. Per dag / thema worden inhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd als co-docent. We hebben een aantal interessante sprekers voor u geselecteerd die handen en voeten geven aan de centrale thema’s. Zo rekenen we in elk geval op de bijdragen van de volgende deskundigen: Johan Conijn (Ortec), Sjoerd Zeelenberg (Rigo), Guust Linders (VNG) Harm Janssen (Bouwfonds Property Development) en Bram Klouwen (Companen). Het leertraject wordt begeleid door Platform31.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het leertraject kunt u contact opnemen met Fons Lustenhouwer. Aanmelden kan via de VNG Academie, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag tel: 070-3738492 e-mail: vngacademie@vng.nl

Map for Den Bosch
Leertraject_woonbeleid_agenda_internal_thumb_small-1466607534

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject woonbeleid. Lees meer