Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte

Bestuurlijke afwegingsruimte: hoe kunt u kansen in de dagelijkse praktijk benutten?

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. De Eenvoudig Beter Campus (een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform31) organiseert daarom in samenwerking met de VNG Academie een leerplein gericht op een goede voorbereiding van de implementatie van de wet. Het leerplein biedt u de helpende hand door de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet en hoe u hiermee om kunt gaan.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Duidelijk is dat het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Het leerplein stelt u in staat het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de wet biedt maximaal te benutten. De Eenvoudig Beter Campus is al jaren bezig met de Omgevingswet. We delen onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken graag met u. Het leerplein is ingericht om u als programma- of implementatiemanager praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet. De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet, maar veel meer op de bestuurlijk- organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding en gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Na afloop van de bijeenkomsten bent u beter in staat om de impact van de Omgevingswet op uw organisatie te kunnen beoordelen. Ook leert u daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel binnen uw eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau.

Zes bijeenkomsten, zes thema’s

De Eenvoudig Beter Campus organiseert zes bijeenkomsten, met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst staat één van de kernprincipes en/of doel van de wet centraal. Het leerplein geeft een diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt.

Thema 4: bestuurlijke afwegingsruimte

Hoe kunt u kansen in de dagelijkse praktijk benutten?

Eén van de hoofddoelen van de Omgevingswet is ‘de bestuurlijke afwegingsruimte vergroten door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving’. Tijdens de bijeenkomst op 28 september gaan we dieper in op de achtergronden, verkennen we wat bestuurlijke afwegingsruimte precies inhoudt. We onderzoeken wat er is geregeld in de Omgevingswet, de Uitvoerings-Amvb’s en de Invoeringswet. Ook staat de vraag centraal op welke wijze het decentraal bevoegd gezag hier haar voordeel mee kan doen en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. Aan de hand van cases gaan wij vervolgens concreet met u aan de slag om te verkennen waar in de praktijk de ruimte ligt en welke kansen en risico’s dit biedt, zowel vanuit het perspectief van beleidsmakers, bestuurders als externe stakeholders. Daarbij staan we stil bij de vraag hoe de rolinvulling van deze partijen bij de invulling van de bestuurlijke afwegingsruimte vorm kan krijgen. Na het volgen van deze module beschikt u over de kennis, het inzicht én de gereedschappen om de bestuurlijke afwegingsruimte in uw eigen praktijk toe te passen voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

Meer informatie

  • Uitgebreide informatie over het leerplein Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in onze flyer.
  • Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in ons Kennisdossier.
Map for Utrecht
Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte

Bestuurlijke afwegingsruimte: hoe kunt u kansen in de dagelijkse praktijk benutten?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het leerplein? Schrijf u in voor één of meerdere bijeenkomsten via dit formulier.