Leerkring Ondernemerschap voor vergunninghouders

Kansen en uitdagingen

Arbeidsparticipatie draagt bij aan een vlotte integratie van vergunninghouders. Werk biedt hen de mogelijkheid om op eigen benen te staan en kennis te maken met de Nederlandse taal en samenleving. Omdat een reguliere baan niet voor iedereen beschikbaar is, kan (zelfstandig) ondernemerschap uitkomst bieden. Platform31 organiseert een leerkring waarin de kansen en uitdagingen voor ondernemende vergunninghouders onder de loep worden genomen.

Voor veel vergunninghouders in Nederland is het lastig om betaald werk te vinden. Bij arbeidstoeleiding denkt men meestal aan ‘regulier’ werk, maar ook (zelfstandig) ondernemerschap is een veelvoorkomende vorm van participatie op de arbeidsmarkt. Ondernemerschap wordt zelfs gezien als een belangrijk instrument om banen te creëren voor vluchtelingen in Europa. De grote instroom van vluchtelingen, maakt het waarschijnlijk dat er veel meer (potentiële) ondernemers bij zullen komen. Het opzetten van een succesvol bedrijf is voor een vluchteling echter niet eenvoudig.

Verkenning

De komende maanden brengt Platform31 de huidige situatie in kaart, door een aantal vergunninghouders te interviewen die op dit moment werken als (startende) ondernemer. Deze verkenning kijkt vanuit beleidsperspectief én door de ogen van vergunninghouders naar de kansen van ondernemerschap. We onderzoeken welke eventuele belemmeringen de ondernemer voelt en welke rol de gemeente spelen om ondernemerschap bij vergunninghouders te stimuleren.

Wat biedt de leerkring?

Om de opbrengsten van de verkenning met u te delen, organiseert Platform31 een leerkring. We presenteren de resultaten, de succes- en faalfactoren die in de interviews aan het licht zijn gekomen. Tijdens de leerkring gaan we samen met u in op een aantal vragen:

  • Wat zijn de kansen van ondernemerschap voor vergunninghouders?
  • Wat zijn de overwegingen om een onderneming te starten?
  • Tegen welke dilemma’s lopen vergunninghouders aan?
  • Aan welke ondersteuning hebben vergunninghouders behoefte?
  • Wat kunnen gemeenten doen om ondernemerschap bij vergunninghouders te stimuleren?

Tijdens de leerkring ontvangt u informatie uit eerste hand: succesvolle ondernemers komen hun verhaal vertellen. Daarnaast delen twee voorbeeldgemeenten de wijze waarop zij ondernemers ondersteunen. Ook kunt u rekenen op een bijdrage van een aantal inhoudelijke experts.
De leerkring biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen. Zowel tussen gemeenten en ondernemende vergunninghouders, als tussen gemeenten onderling.

Alle deelnemers ontvangen een longread over dit thema.

Voor wie?

De leerkring is interessant voor beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor arbeidstoeleiding van vergunninghouders. Wilt u graag ervaringen over dit onderwerp uitwisselen of uw kennis verdiepen? Meld u dan aan voor de leerkring. Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Map for Utrecht
Adel-karit-woerden_internal_thumb_small-1498556957

Leerkring Ondernemerschap voor vergunninghouders

Kansen en uitdagingen

Arbeidsparticipatie draagt bij aan een vlotte integratie van vergunninghouders. Omdat een reguliere baan niet voor iedereen beschikbaar is, kan (zelfstandig) ondernemerschap uitkomst bieden. Platform31 organiseert een leerkring waarin de kansen en uitdagingen voor ondernemende vergunninghouders onder de loep worden genomen. Lees meer

Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Kosten:   400 euro per persoon (exclusief btw, inclusief longread)


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.