Leergang Transformatie en Herbestemming

Nieuwe concepten voor leegstand

Hoewel de woningmarkt in grote delen van het land weer aantrekt, en zelfs de kantorenmarkt op sommige plekken een herbeleving kent, blijven transformatie en herbestemming onverminderd urgent. Nieuwbouw zal niet volstaan voor de vraag naar woningen, zorgconcepten, verblijfsplekken en nieuw soortige ondernemingen en concepten. Tegelijkertijd is er veel structurele leegstand, die in veel gevallen de potentie van gebouwen en gebieden onbenut laat. Het is een uitdaging om leegstaande gebouwen en gebieden samen te brengen met nieuwe concepten en andere functies waar vraag naar is.

Structurele leegstand loopt in veel gemeenten op

Terwijl landelijk de leegstand van bedrijfsmatig vastgoed licht daalt, loopt de structurele leegstand in veel gemeenten op. Dit geldt vooral voor kleinere en middelgrote gemeenten in Nederland (bron: PBL; 2015, 2016). Er zijn tal van goede voorbeelden van transformaties, bijvoorbeeld van kantoren naar woningen of een zorgbestemming. De schaal waarop deze transformaties plaatsvinden is echter, afgezet tegen de omvang van de opgave, veel te klein.

Ruimte voor nieuwe concepten: hoe?

Het ruimte bieden aan nieuwe concepten via leegstandsbeheer, transformatie of herbestemming zit veelal in het gevoel voor de lokale en regionale context, investeren in organiserend vermogen en inzicht krijgen in de financiële én maatschappelijke meerwaarde van ingrepen en opbloei van nieuwe concepten.

Vinden van de juiste mindset

Het krachtenveld rondom herbestemming en transformatie kent veel verschillende partijen en belangen: beleggers, overheden, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars, banken, ondernemers en bewoners. Daarnaast is er sprake van verschillende schaalniveaus, variërend van transformatie van een winkelpand tot herbestemming op gebiedsniveau. Om tot andere bestemmingen en transformatie te komen, is een juiste mindset van betrokken partijen nodig.

Inspelen op trends en veranderingen

Als professional werkzaam in de vastgoedsector, bij de (semi-)overheid, een woningcorporatie, leegstandsbeheerder of als conceptontwikkelaar, is kennis en kunde over transformatie en anders bestemmen essentieel. Op deze manier kunt u inspelen op trends en fundamentele veranderingen in woon- en werkgedrag en leefstijlen van burgers en bedrijven.

Platform31 en PropertyNL

Met een zesdaagse leergang helpen Platform31 en PropertyNL u als professional bij het verwerven van méér kennis en vaardigheden op het gebied van transformatie en herbestemming van gebouwen en gebieden. In deze leergang combineren we onze netwerken en kennis in een aansprekend kans- en vraaggericht programma.

Dit bieden we u

In zes dagen maakt u kennis met trends, theorieën, modellen, concepten en praktijkvoorbeelden van transformatie en herbestemming op verschillende plekken. Met koplopers en met locatiebezoeken, verspreid door het land.

De leergang is gericht op het in de praktijk kunnen toepassen van deze kennis: hoe kunnen we leegstand omzetten naar een nieuwe bestemming? Door herpositioneren, transformeren, tijdelijk en/of definitief herbestemmen? Welke functies en concepten passen op welke plek?

Maatwerk en netwerkverbreding

Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden, stemmen we een deel van het programma na de eerste bijeenkomst specifiek af op uw persoonlijke leerdoelen. Bijkomende reden voor deelname: u leert en werkt samen met vakgenoten waarmee u uw netwerk na het opleidingstraject kunt verbreden. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Elke dag staat een ander thema centraal:

 • Regelgeving
 • Financiën
 • Samenwerking
 • Sloop
 • Gebiedsstrategie
 • Conceptontwikkeling

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor iedereen die te maken heeft of krijgt met transformatie- en herbestemmingsvraagstukken. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Beleidsmedewerkers, medewerkers grondbedrijf of vastgoedafdeling en accountmanagers van gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden
 • Adviseurs gebieds- en conceptontwikkeling
 • Asset- en portfoliomanagers van vastgoedeigenaren
 • Beherende en verhurende makelaars
 • Managers/medewerkers van woningcorporatie op leefbaarheid of bedrijfsonroerend goed
 • Vastgoed(her)ontwikkelaars en leegstandsbeheerders

Docenten

Michel Baars, circulair ondernemer | Maarten van Tuijl, H-team | Norbert Bol, Sweco Capital Consultants | Erwin Daalhuisen, Fakton | Wabe van Enk, PropertyNL | Emilie Vlieger, Meer Merwede | Theo Stauttener, Stadkwadraat | Joep Frenken, Gemeente Tilburg | Damo Holt, Rebel | Walter Hulsker, Ecorys | Hamit Karakus, Platform31 | Geurt van Randeraat, SITE urban development | Ynze van der Tempel, Loyens & Loeff | Ingeborg Wind en Jorieke van Strijen, NautaDutilh | Reimar von Meding, KAW | Anne de Jong, NSI.

Programma en sprekers onder voorbehoud.

Wanneer? Waar?

De leergang vindt plaats op zes dinsdagen van 9.30 tot 17.00 uur, op aansprekende en goed bereikbare locaties:

 • 7 maart 2017: HNK Utrecht Centraal Station, Utrecht
 • 14 maart 2017: Merwedekanaalzone, Utrecht
 • 21 maart 2017: Spoorzone, Tilburg
 • 28 maart 2017: GZG-terrein, ‘s-Hertogenbosch
 • 4 april 2017: ENKA-terrein, Ede
 • 11 april 2017: HNK Utrecht Centraal Station, Utrecht

Locaties onder voorbehoud.

Investering

€ 3.850, exclusief BTW (inclusief studiemateriaal) / € 3.450, exclusief BTW voor partners van Platform31 en PropertyNL (inclusief studiemateriaal).

Programma

Het volledige programma van de leergang vindt u hier (onder voorbehoud, pdf).


Map for Diverse goed bereikbare locaties
Schoorsteen.enka.eden.thumb_internal_thumb_small-1465905308

Leergang Transformatie en Herbestemming

In zes dagen maakt u kennis met theorieën, modellen, concepten, praktijkvoorbeelden en koplopers op het gebied van leegstand en transformatie. De opleiding is gericht op het in de praktijk kunnen toepassen van deze kennis: hoe gaan we de leegstand te lijf? Lees meer

Kosten:   € 3.850, exclusief btw (inclusief studiemateriaal) / € 3.450, exclusief btw voor partners van Platform31 en PropertyNL (inclusief studiemateriaal).


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.