Learning community dagen experiment Vitale woongemeenschappen

In het experiment Vitale woongemeenschappen zoeken tien woongemeenschappen naar effectieve aanpakken voor gemeenschapsopbouw en -vitalisering. Het beoogt de woongemeenschap op te laten bloeien door onderling contact en gezamenlijke activiteiten te stimuleren waardoor eenzaamheid vermindert en onderling dienstbetoon toeneemt. De bewoners en corporatieprofessionals uit tien geselecteerde wooncomplexen zijn in februari en maart 2016 getraind in de methode Studio Bruis door de ontwikkelaar van de methode Kees Penninx (ActivAge). Tot aan het einde van 2016 gaan de woongemeenschappen zelf aan de slag om het eigen wooncomplex met behulp van de Bruis-methode tot een vitale woongemeenschap te maken. Zij worden hierin gecoached door de ontwikkelaar, wisselen hierover ervaringen uit in de learning community en werken mee aan de handreiking voor bewoners, corporaties en wijkprofessionals.

Uitnodiging drie learning community dagen

De tien experimentpartners vormen samen met een klein gezelschap van buiten de learning community, die bij elkaar komen tijdens drie landelijke uitwisselingbijeenkomsten over de methode en de (professionele) ondersteuning ervan. De learning community staat uitdrukkelijk open voor betrokken geïnteresseerden. Graag nodigen wij corporatiepartners van Platform31 uit om hieraan deel te nemen en met frisse blik te reflecteren op thema’s en vraagstukken en inbreng te geven op de handreiking. Wij denken aan functies als gebiedscoördinatoren, woonconsultenten en sociaal beheerders. Er zijn tien plekken beschikbaar.

Experiment

Het experiment is één van de activiteiten van het programma Langer Thuis!, een BZK/VWS kennis- en experimentenprogramma uitgevoerd door Platform31 in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Studio BRUIS is ontwikkeld door ActivAge en is gebaseerd op eerdere ervaringen met vernieuwingsprojecten waarin gemeenschapsvorming, vrijwillige inzet, leren en ontwikkelen voor en door senioren centraal staan. Een goed sociaal beheer stimuleert het onderlinge contact tussen huurders, de gemeenschap zelf of extern met nieuwe bewoners, omwonenden en professionals en leidt tot een betere verhuur van de woningen. Vanuit deze kans ontwikkelt Langer thuis! in het experiment Vitale woongemeenschappen een methodische aanpak voor vitalisering, met financiële steun van stichting Flow en Meer veerkracht, Langer thuis van het fonds NutsOhra.

Map for
Repair_cafe_by_ilvy_njiokiktjien-kl1_internal_thumb_small-1467817922

Learning community dagen experiment Vitale woongemeenschappen

Learning community rond het experiment Vitale woongemeenschappen. Bewoners gaan in hun wooncomplex zelf aan de slag met de Bruis-methode om zo een vitale woongemeenschap te maken. Lees meer


U kunt zich aanmelden bij Annette van Duivenvoorden, annette.duivenvoorden@platform31.nl.