Klein wonen

Grootse blik

De vraag naar klein wonen neemt een vlucht. Of het nu gaat om tiny houses – kleine vrijstaande woningen al dan niet door bewoners zelf ontworpen – of micro-appartementen, in trek in hartje centrum van de populairste steden in Nederland. Naar verwachting blijft deze vraag ook in de aankomende decennia bestaan. Immers, het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt nog steeds, de populariteit van de stad zal nog wel even aanhouden en ook de interesse in duurzaamheid neemt toe. Op 3 oktober organiseren Platform31, RVO.nl, gemeente Almere, het Woningbouwatelier en het ministerie van BZK samen een groots event over klein wonen.

Het evenement is bedoeld voor professionals die met dit onderwerp te maken hebben: gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en financiers. Op 3 oktober gaan we in op de volgende vragen: Wat verstaan we eigenlijk onder klein wonen? Voor wie is het interessant? Wat zijn goede voorbeelden? Willen we klein wonen meer kans geven? En zo ja, waar lopen we dan tegenaan? Hoe kunnen we het opschalen?

Kansen en knelpunten

Tijdens het evenement krijgt u een overzicht van de huidige trends en goede voorbeelden van klein wonen: tiny houses en micro-appartementen. We gaan in op een aantal praktische zaken rondom klein wonen: het bouwbesluit (nu en onder de Omgevingswet), de businesscases, tijdelijkheid, mogelijkheden voor opschaling en verdichting, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid, kansen voor corporaties en tal van andere onderwerpen. We bieden u volop gelegenheid om met vakgenoten in gesprek te gaan over klein wonen.

Platform31, RVO.nl, gemeente Almere en het Woningbouwatelier organiseerden op 16 juni het evenement Klein wonen, de hype voorbij?. Op 3 oktober bouwen we hierop voort. Enerzijds biedt dit evenement plaats voor geïnteresseerden die niet konden deelnemen op 16 juni. Anderzijds gaan we dieper in op diverse onderwerpen die 16 juni aan bod kwamen. Door langere en verdiepende deelsessies te organiseren, bieden we inhoud aan iedereen die geïnteresseerd is in en bezig is met klein wonen. Volg Platform31 op Twitter en blijf op de hoogte. Details over het programma maken we zo snel mogelijk bekend.

Tiny housing en tiny apartments

Sinds enige tijd is de tiny house movement in Nederland actief. Deze beweging draait om een andere manier van wonen en leven, waarbij vrijheid, onafhankelijk, creativiteit en een kleine ecologische footprint belangrijk zijn. Almere zet tiny housing met de Bouwexpo landelijk op de kaart. Tijdens de borrel na afloop van het evenement bieden we u de mogelijkheid om een aantal tiny house in het echt te bekijken.

Veel inzendingen van de prijsvraag Tiny Housing in Almere waren kleine vrijstaande woningen, maar er zijn ook een aantal gestapelde woningen of appartementen die deelnemen. De ‘andere kant’ van de trend van klein wonen betreft wonen in tiny apartments, vooral zichtbaar in grote steden waar de druk op de woningmarkt zeer hoog is. Bij deze micro-appartementen willen bewoners genieten van het dynamische stedelijke leven (“de stad als woonkamer”) . Als dat als consequentie heeft dat concessies gedaan moeten worden aan de grootte van het huis lijken de bewoners dat voor lief te nemen.

Of het nu gaat om kleine appartementen of kleine vrijstaande woningen: in beide gevallen kiezen de bewoners bewust voor een bepaalde leefstijl waarbij woonoppervlak ondergeschikt lijkt aan andere zaken in het leven. Ook spelen in alle gevallen slim ontwerp, betaalbaarheid, communitygevoel en duurzaamheid een rol.

Meer lezen

Dit evenement is een vervolg op het evenement dat op 16 juni plaatsvond. Het verslag van deze dag vindt u hier.

Map for Kunstlinie Almere Flevoland, Esplanade 10, 1315 TA Almere. Aan het einde van het congres maakt u een excursie naar de BouwEXPO Tiny Housing, waar u kunt borrelen en de woningen kunt bezichtigen.
Bij de tiny houses 18 internal thumb small 1504096269

Klein wonen

Grootse blik

Op 3 oktober organiseren Platform31, RVO, de gemeente Almere, het Woningbouwatelier en het ministerie van BZK een evenement over klein wonen, waarin we de huidige trends en goede voorbeelden presenteren. Lees meer

9:30 Ontvangst
10:00 Opening en welkom
10:15 Bij welke doelgroepen past klein wonen en in welke vorm?

door Bart Dopper (adviseur, Stec Groep)

10:30 Klein wonen in vogelvlucht: opgedane kennis tot nu toe

door Maarten Hoorn (projectleider, Platform31) en Hans Beekenkamp (‎kennismakelaar zelfbouw & adviseur opzet expertteams, RVO)

10:45 Eerste ronde werksessies
 • Bouwbesluit
  met Joost Pothuis (senior specialist en adviseur bouwregelgeving, Arcadis)
 • Tijdelijk gebruik
  met o.a. Christoffel Klap (directeur woningcorporatie Ons Doel) over het grondabonnement in Leiden
 • Mogelijkheden voor verdichting
  met Jip Claassens (Vrije Universiteit Amsterdam), Joop de Boer (Pop-Up City) en Paul Lageschaar (Architectenburo Kuhne & co)
 • Betaalbaar en energieneutraal klein wonen
  met Gerard Dijkstra (bedenker en bewoner van Mill Home)
 • Verrommeling
  met Martha Knibbe (beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling & Mobiliteit, gemeente Almere) en Dhr. Art Zaaijer (architect/supervisor Homeruskwartier)
12:15 Pauze

met lunch

13:00 Tweede ronde werksessies
14:30 Pauze
14:45 Interactief debat

met o.a. Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie, ministerie van BZK) en Tjeerd Herrema (wethouder ruimte, wonen en wijken, gemeente Almere)

15:30 Excursie naar BouwEXPO Tiny Housing

naar tiny houses op het terrein van de Bouwexpo Almere (er worden bussen ingezet of vervoer op eigen gelegenheid) – Met borrel, bezichtiging woningen en toelichting initiatiefnemers

Let op: We wijzen u specifiek op punt 7.5 van onze algemene voorwaarden. Hierin is opgenomen dat we een bedrag van € 150,- in rekening kunnen brengen als u niet verschijnt.

Kosten:   Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.