Klein wonen

De hype voorbij?

Op vrijdag 16 juni organiseren Platform31, RVO.nl, de gemeente Almere en het Woningbouwatelier een evenement waarin het thema klein wonen centraal staat. Wat is het precies? Voor wie is het interessant en wat zijn goede voorbeelden? Hoe geven we klein wonen meer kans?

De vraag naar klein wonen neemt een vlucht. Of het nu gaat om tiny houses – kleine vrijstaande huisjes, al dan niet door bewoners zelf ontworpen – of micro-appartementen, in trek in hartje centrum van de populairste steden in Nederland. Naar verwachting blijft deze vraag de komende decennia bestaan. Immers, het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt nog steeds, de populariteit van de stad zal nog wel even aanhouden en ook de interesse in duurzaamheid neemt toe. Tijdens het evenement ontvangt u de laatste informatie over klein wonen en krijgt u de mogelijkheid om een aantal tiny houses van dichtbij te bekijken. Daarnaast kunt u kiezen uit diverse workshops die u concrete handvatten opleveren voor uw eigen praktijk. Het evenement is bedoeld voor professionals die te maken hebben met dit onderwerp: gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en financiers.

Tiny housing en tiny apartments

De tiny house movement is sinds enige tijd in Nederland actief. Een beweging die gaat over een andere manier van wonen en leven, waarbij vrijheid, onafhankelijkheid, creativiteit en een kleine ecologische footprint belangrijk zijn. Almere zet tiny housing tijdens de Bouwexpo definitief op de kaart en presenteert zowel kleine vrijstaande woningen als een aantal gestapelde woningen. Gestapeld wonen hoort bij de andere kant van de trend van klein wonen, namelijk wonen in tiny apartments. Dit speelt vooral in delen van het land waar de druk op de woningmarkt zeer hoog is en de woningprijzen het hoogst zijn. Bewoners van deze microappartementen willen vooral genieten van het dynamische stedelijke leven (“de stad als woonkamer”) en daar dus zo dicht mogelijk of zelfs middenin wonen. Bewoners van tiny apartments nemen voor lief dat dit consequenties heeft voor de grootte van het huis.

Of het nu gaat om kleine appartementen of kleine vrijstaande huisjes: in beide gevallen kiezen de bewoners bewust voor een bepaalde leefstijl waarbij woonoppervlak ondergeschikt is aan andere zaken in het leven. Ook spelen in alle gevallen slim ontwerp, communitygevoel en duurzaamheid een rol.

Kansen en knelpunten

Tijdens het evenement krijgt u een overzicht van de huidige trends en goede voorbeelden van klein wonen: tiny houses en micro-appartementen. In de verschillende workshops gaan we in op praktische zaken rondom klein wonen, zoals: het bouwbesluit (nu en onder de Omgevingswet), de businesscases, innovatieve woonconcepten, tijdelijkheid, kansen voor corporaties en tal van andere onderwerpen. Ook gaan we met elkaar in gesprek: is klein wonen een hype of mainstream?

Map for
Camperbike1-550x686-1483715564__002__han_internal_thumb_small-1490788006

Klein wonen

De hype voorbij?

Op 16 juni organiseren Platform31, RVO, de gemeente Almere en het Woningbouwatelier een bijeenkomst over klein wonen, waarin we de huidige trends en goede voorbeelden presenteren. Wat is klein wonen precies en voor wie is het interessant? Willen we tiny housing meer kansen geven? En zo ja, waar lopen we dan tegenaan? Lees meer

10:00 Inloop en koffie
10:30 Welkom en toelichting
 • Welkom door gastheer Tjeerd Herrema, wethouder gemeente Almere
 • Toelichting op de dag door dagvoorzitter Anne-Jo Visser, programmamanager bij Platform31
10:45 Trends en ontwikkelingen

Overzichten van de trends en ontwikkelingen op het gebied van klein wonen, met:

 • Trends en behoefte aan Klein wonen, door Esther Geuting (STEC-groep)
 • Tiny housing vanuit de particuliere initiatiefnemer, door Marjolein Jonker (Stichting Tiny House Nederland)
 • BouwExpo Tiny Housing Almere als experimenteeromgeving, door Jacqueline Tellinga (gemeente Almere)
11:45 Vraaggesprek

met Ferdi Licher (ministerie Binnenlandse Zaken) over de ontwikkeling van klein wonen

12:00 Lunch en mogelijkheid om BouwExpo Tiny Housing te bezoeken
13:15 Workshops

Twee ronden parallele workshops, met onder meer:

 • Parkeernormen: lust of last?
 • Mogelijkheden binnen het Bouwbesluit
 • Kansen en knelpunten voor tijdelijkheid
 • Innovaties voor klein wonen en flexibel bouwen
 • Autarkisch wonen
 • Hoe voorkom je verrommeling van een tiny buurtje?
 • Bijzondere locaties en kansen voor verdichting
 • Mogelijkheden van stedelijk wonen
15:00 Afsluiting en borrel

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich vanaf heden nog wel op de wachtlijst plaatsen.

Let op: We wijzen u specifiek op punt 7.5 van onze algemene voorwaarden. Hierin is opgenomen dat we een bedrag van €150 in rekening kunnen brengen als u niet verschijnt.

Kosten:   Kosteloos, maar niet vrijblijvend


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.