Kick-off pilots wooncoöperaties

Wooncoöperaties zijn bewonerscollectieven die vergaande zeggenschap en beheer willen voeren over hun woningen. Platform31 volgde én ondersteunde de afgelopen twee jaar verschillende koplopers. Conclusie tot nu toe: wooncoöperaties zijn kansrijk, maar bevinden zich nog in de pioniersfase. Er is vooral behoefte aan uitgewerkte modellen voor financieringsconstructies en een juridisch raamwerk binnen de kaders van de Woningwet.

Platform31 start daarom drie pilots rond verkoop, BV-constructie en beheercoöperatie. Hierin gaan initiatieven en corporaties samen aan de slag met de ontwikkeling van een wooncoöperatie. Doel is om vanuit de praktijk drie concrete varianten uit te werken, met bijbehorende financiering, statuten, organisatiestructuur en bestuursmodel. Hiermee ontstaat een fundament waarop nieuwe wooncoöperaties zich verder kunnen ontwikkelen in Nederland.

Tijdens de startbijeenkomst in Utrecht komen alle deelnemers van de drie pilots bij elkaar. Hier leren de vertegenwoordigers van de initiatieven en corporaties elkaar kennen en krijgen zij de mogelijkheden specifieke aandachtspunten voor het voetlicht te brengen die zijn gedurende de pilot extra willen onderzoeken en uitwerken. De pilots gaan eind 2016 van start en lopen door tot medio 2018. Vooralsnog zijn er geen periodieke bijeenkomsten gepland. Uitwisseling tussen de deelnemers wordt op basis van behoefte en voortgang in de kennisontwikkeling georganiseerd.

Aanmelden

Alleen ‘koppels’ van initiatiefnemers en corporaties kunnen meedoen aan de pilots. Dit betekent dat huurders met een bestaand initiatief en hun betrokken woningcorporatie zich kunnen inschrijven. Download voor meer informatie de aanmeld- en selectiecriteria. Uit de aanmeldingen worden per pilot maximaal vijf cases gekozen waarmee het traject start. De overige cases volgt Platform31 op de achtergrond.

Deelname aan de pilots is gratis voor initiatiefnemers en corporaties die deel uitmaken van het ambassadeursteam wooncoöperatie of partner zijn van Platform31. Voor corporaties die geen partner zijn van Platform31 geldt een bijdrage van 5.000 euro exclusief btw voor het totale traject.

U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 20 december aanmelden voor een van de pilots. Vul hiervoor onderstaand aanmeldformulier volledig in en via de mail versturen aan Niels Gastkemper; niels.gastkemper@platform31.nl.

Map for Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht
Dsc_8525_internal_thumb_small-1477993770

Kick-off pilots wooncoöperaties

Wooncoöperaties zijn kansrijk, maar bevinden zich nog in de pioniersfase. Er is vooral behoefte aan uitgewerkte modellen voor financieringsconstructies en een juridisch raamwerk binnen de kaders van de Woningwet. Lees meer

Alleen ‘koppels’ van initiatiefnemers en corporaties kunnen meedoen aan de pilots. Dit betekent dat huurders met een bestaand initiatief en hun betrokken woningcorporatie zich kunnen inschrijven. Download voor meer informatie de aanmeld- en selectiecriteria (pdf).

Uit de aanmeldingen worden per pilot maximaal vijf cases gekozen waarmee het traject start. De overige cases volgt Platform31 op de achtergrond.

Deelname aan de pilots is gratis voor initiatiefnemers en corporaties die deel uitmaken van het ambassadeursteam wooncoöperatie of partner zijn van Platform31. Voor corporaties die geen partner zijn van Platform31 geldt een bijdrage van 5.000 euro exclusief BTW voor het totale traject.

U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 20 december 2016 aanmelden voor een van de pilots. Vul hiervoor dit aanmeldformulier (docx) volledig in en mail naar Niels Gastkemper;