Lancering Woonzorgwijzer in Zuid-Holland

Afsluiting experiment Provinciale parels wonen en zorg

De zorgvraag verandert. Dat is geen nieuws meer. Maar de gevolgen daarvan voor het wonen wel. Hoe zorgen we ervoor dat we weten wat die gevolgen zijn? En hoe kunnen we die veranderende vraag een plek geven bij de ontwikkeling van nieuw woonbeleid en een goede afstemming tussen wonen en zorg ? Met deze vragen startte de provincie Zuid-Holland samen met Platform31 en de experimentpartners Hoeksche Waard, Delft en Rotterdam een experiment met de Woonzorgwijzer. Een instrument ontwikkeld door Rigo in opdracht van het ministerie van BZK. In dit experiment onderzochten we of dit instrument helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Op 15 november delen we graag de resultaten daarvan met u. Ontdek wat de Woonzorgwijzer voor u kan betekenen. En wat het kan doen in samenhang met andere opgaven!

Het experiment

Gemeenten willen bij het opstellen van hun woonvisie beter en duurzaam rekening houden met de veranderende zorgvraag. Daarbij past een integraal, gebiedsgericht plan waarin de zorgvragen en -behoeften van inwoners zijn meegenomen. De Woonzorgwijzer kan hierbij helpen. Dit instrument toont waar verschillende zorggroepen wonen en welke zelfredzaamheidsbeperkingen zij ervaren.

De provincie Zuid-Holland startte eind 2016 een experiment met de Woonzorgwijzer; de Provinciale Parels Wonen en Zorg. Met dit experiment wil de provincie bijdragen aan de ontwikkeling van instrumentarium waarmee lokale partijen beter inzicht krijgen in de vraag van zelfstandig wonende zorgdoelgroepen. Dit inzicht vertaalt zich uiteindelijk in betere beleidsprogrammering op het terrein van wonen. Dat geldt zowel voor de bouw van nieuwe woningen als voor het levensloopbestendig maken van de bestaande voorraad.

De experimentpartners Delft, Rotterdam en Hoeksche Waard voerden gedurende het experiment verschillende analyses uit. Er is gekeken naar waar de verschillende zorggroepen wonen en welke zelfredzaamheidsbeperkingen zij hebben. In Hoeksche Waard is daarnaast gekeken naar de relatie tussen bepaalde aandoeningen (de vraag) en het gebruik van voorzieningen (aanbod). Hieruit bleek dat er in sommige kernen sprake is van eenzelfde vraag, maar dat er minder gebruik wordt gemaakt van het bestaande aanbod. Vervolgens is onderzocht in hoeverre dit verschil is toe te schrijven aan een goede samenredzaamheid in de kernen of dat er sprake is van (ongewenste) onderbenutting. Onderstaande afbeelding laat een stap in de analyse zien. Klik hier voor een eerdere presentatie van de regio Hoeksche Waard over de samenwerking in de regio op het terrein van wonen en zorg en de analyses die gemaakt zijn met de Woonzorgwijzer. Benieuwd waar de analyse in Delft zich op richtte? Klik hier.

Woonzorgwijzer

Programma slotbijeenkomst

Tijdens de slotbijeenkomst delen we de resultaten van het experiment graag met gemeenten, corporaties en provincies. Bekende sprekers benaderen strategische vraagstukken rondom wonen en zorg vanuit verschillende verrassende perspectieven. En delen zij innovatieve voorbeelden. Ook kijken we nadrukkelijk naar de toekomst. Aandacht voor Wonen en Zorg houdt natuurlijk niet op na 15 november. Integendeel, het zal onze onverminderde aandacht en energie blijven vragen en nodig hebben, van alle betrokkenen!

Tijdens de bijeenkomst op 15 november krijgt u meer informatie over de Woonzorgwijzer en de wijze waarop geïnteresseerde gemeenten, corporaties en regio’s gebruik kunnen maken van de resultaten. Naar aanleiding van dit experiment is bovendien een applicatie gemaakt voor de drie experimentgebieden. Die is vanaf dan voor heel Zuid-Holland beschikbaar.

Meer informatie

  • We bundelen alle informatie over de Woonzorgwijzer op een overzichtelijke pagina.
  • Informatie over het experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg vindt u hier.
  • artikel Analyses met de Woonzorgwijzer
Map for Provinciehuis provincie Zuid-Holland
Dsc_4372_internal_thumb_small-1490885081

Lancering Woonzorgwijzer in Zuid-Holland

Afsluiting experiment Provinciale parels wonen en zorg

Ontdek wat de Woonzorgwijzer voor u kan betekenen. En wat het kan doen in samenhang met andere opgaven! Op 15 november delen we graag de resultaten van het experiment met u. Lees meer

Kosten:   Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar niet vrijblijvend


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.