Provinciale parels wonen en zorg

De eerste resultaten Woonzorgwijzer

De provincie Zuid-Holland experimenteert in samenwerking met Platform31 met de Woonzorgwijzer. De experimentpartners Hoeksche Waard en de gemeenten Delft en Rotterdam testen de effectiviteit van dit instrument. Het experiment startte in november 2016 en de eerste resultaten worden zichtbaar. We delen deze tussenresultaten graag met geïnteresseerde bewoners en regio’s op woensdag 10 mei op het Provinciehuis van Zuid-Holland.

Het experiment

Gemeenten willen bij het opstellen van hun woonvisie beter en duurzaam rekening houden met de veranderende vraag. Daarbij past een integraal, gebiedsgericht plan waarin de zorgvragen en -behoeften van burgers zijn meegenomen. Met de Woonzorgwijzer wil de provincie Zuid-Holland bijdragen aan de ontwikkeling van instrumentarium waarmee lokale partijen beter inzicht verwerven in de vraag van zelfstandig wonende zorgdoelgroepen. Dit inzicht zal zich uiteindelijk vertalen in betere beleidsprogrammering op het terrein van wonen (woningbouwprogrammering, aanpassingen bestaande voorraad en ageproof maken/inrichten van de woonomgeving). In het experiment staan de volgende vragen centraal:

  1. Welke soort data is nodig om een keuze te kunnen maken op het gebied van wonen, wijkomgeving en wijkvoorzieningen? Levert de Woonzorgwijzer deze data?
  2. Levert de Woonzorgwijzer door de integrale wijze van data-levering (alle levensdomeinen) een beter inzicht op voor lokale partijen: woningcorporatie, zorgaanbieder en gemeente ten opzichte van voorgaande gebruikte data-instrumenten?
  3. Zo ja, leidt dit inzicht tot een bijdrage aan de doelstelling: aanbod afgestemd op het specifieke beperkingenprofiel in het gebied en in nabijheid van bewoners met beperkingen?

De Woonzorgwijzer

Eén van de problemen is dat bestaande monitors of datasets zich baseren op een specifieke doelgroep, een bestaand aanbod of op een gewenste oplossing. Veel gemeenten streven naar een integraal, gebiedsgericht plan, maar missen een instrument dat voor een gebied zichtbaar maakt welke behoefte de specifieke populatie heeft. Daarom werkte Rigo in opdracht van het ministerie van BZK aan de ontwikkeling van een beleidsondersteunend instrument: de Woonzorgwijzer.

De Woonzorgwijzer biedt inzicht in:

  1. Een beperkingenprofiel van alle woonachtige zorgdoelgroepen per gebied. Het experiment brengt alle zorgdoelgroepen in een gebied in beeld en biedt inzicht in hun zelfredzaamheidsbeperkingen.
  2. De randvoorwaarden per gebied. Op basis van het beperkingenprofiel worden de benodigde randvoorwaarden per gebied benoemd.
  3. De transformatieopgave voor zorgdoelgroepen. Het beperkingenprofiel fungeert als houvast voor de transformatieopgave van het vastgoed en de bestaande woningvoorraad op gebiedsniveau.

Programma provinciale informatiebijeenkomst

We bieden geïnteresseerde gemeenten en regio’s graag een kijkje in de keuken van het experiment. Daarnaast bieden we deelnemers de mogelijkheid om in een later stadium aan te haken op de ontwikkelingen rond de Woonzorgwijzer en het experimentenprogramma. Tijdens de bijeenkomst op 10 mei krijgt u meer informatie over Woonzorgwijzer, de vorderingen van het experiment en de wijze waarop geïnteresseerde gemeenten en regio’s gebruik kunnen maken van de resultaten.

Meer informatie

We bundelen alle informatie over de Woonzorgwijzer op een overzichtelijke pagina

Informatie over het experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg vindt u hier.

Map for Provinciehuis provincie Zuid-Holland
Dsc_4372_internal_thumb_small-1490885081

Provinciale parels wonen en zorg

De eerste resultaten Woonzorgwijzer

Op woensdag 10 mei 2017 delen we de eerste resultaten van het experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg. Lees meer