Hoe organiseer je een kansrijke samenwerking wonen en zorg?

Inwoners met zorg- en begeleidingsvragen willen graag zelfstandig in de wijk blijven wonen of weer komen wonen. Zelfstandig wonen gaat niet altijd vanzelf, er is een íntegrale aanpak nodig om te zorgen dat iemand zich goed kan redden met zijn eigen capaciteiten, met het eigen netwerk en in nabijheid van hulp. Samenwerking is nodig voor goed afgestemd maatwerk en voor de juiste sociale en fysieke voorzieningen die passen bij de draagkracht en samenredzaamheid van een buurt.

Om zelfstandig wonen tot een succes te maken werken gemeenten, corporaties en zorgorganisaties veel met elkaar samen. Deze samenwerking kost vaak hoofdbrekens. Hoe zorg je dat deelnemers zich daadwerkelijk verbinden? Hoe zorg je voor samenhang? Hoe maak je de samenwerking effectief en voorkom je logge samenwerkingsconstructies? Hoe breng je energie in het proces en welke sociale processen kun je herkennen als je gaat samenwerken? Hoe zijn bewoners betrokken en krijgt hun inzet en deskundigheid een plaats in de samenwerking?

Leerkring en praktijklabs

Om in te spelen op deze vragen organiseren het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 tweemaal een landelijke leerkring voor professionals en praktijklabs voor regionale of lokale samenwerkingsverbanden. De leerkring en de praktijklabs richten zich in eerste instantie op samenwerkingsvraagstukken die voortkomen uit de uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De samenwerkingsvraagstukken die worden besproken zijn echter eveneens van toepassing op het bredere terrein van wonen, welzijn en zorg.

Leerkring

De leerkring biedt kennis over meerpartijensamenwerking. Deelnemers passen deze kennis tijdens de leerkring toe op de eigen situatie door middel van spel, opdrachten en simulatie. De leerkring is een neutrale oefenruimte bedoeld voor professionals als programmaleiders, regisseurs of andere samenwerkers uit het fysieke en sociale domein van G32 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Het is mogelijk met de eigen samenwerkingspartner(s) deel te nemen, maar dat is niet noodzakelijk.

Praktijklabs

De praktijklabs zijn een ‘training on the job’. De praktijklabs bieden een frisse start of vervolg voor de intensieve samenwerking die nodig is voor een samenhangende aanpak rond uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De praktijklabs zijn bedoeld voor de deelnemers aan de ‘beleidspraktijk’ of ‘uitvoeringspraktijk’ van regionale samenwerking uit de domeinen: Wonen, Welzijn en Zorg. Deelname van alle drie deze samenwerkingspartners is noodzakelijk om aan een praktijklab te kunnen deelnemen.

Map for n.t.b.
Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Hoe organiseer je een kansrijke samenwerking wonen en zorg?

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties werken nauw met elkaar samen om zelfstandig wonen van inwoners met zorg- en begeleidingsvragen tot een succes te maken. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 organiseren een leerkring en praktijklabs om u te ondersteunen bij deze samenwerking. Lees meer