Het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten

Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk van Nederland, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Tegelijkertijd ontbreekt het in veel middelgrote gemeenten aan grootstedelijke voorzieningen, waardoor de aantrekkelijkheid voor bewoners, bedrijven en bezoekers onder druk kan komen te staan. Goed functionerende middelgrote gemeenten zijn van belang voor een goed functionerend stedelijk netwerk en daarmee voor de concurrentiepositie van regio’s. Veel middelgrote gemeenten staan echter voor grote uitdagingen, zo blijkt onder meer uit de trendstudie die Platform31 dit voorjaar heeft gepubliceerd. De ontwikkelingen, trends en opgaven vragen om een nieuw handelingsperspectief waarin regionaal denken en slim strategisch kiezen centraal staat.

Op 23 oktober organiseren we daarom exclusief voor bestuurders en strategisch beleidsadviseurs van de middelgrote gemeenten die partner zijn van Platform31 (of geïnteresseerd zijn om partner te worden), een expertmeeting over het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten. Experts van Platform31 presenteren trends en opgaven die op middelgrote gemeenten afkomen en delen de lessen en inzichten uit het kennis- en inspiratietraject MidsizeNL. Aan de hand van praktische opdrachten ontwikkelt u inzicht in de ligging, positie en rol van uw gemeente op basis van de eigen lokale identiteit en geschiedenis. We brengen gezamenlijk in beeld voor welke urgente opgaven en uitdagingen uw gemeente staat en verkennen welke strategische keuzes u kunt maken om de positie en rol van uw gemeente in de regio te versterken. Tijdens de bijeenkomst is er veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen, succesvolle aanpakken en gaan we verdiepend in gesprek over de dilemma’s en knelpunten waar middelgrote gemeenten tegenaan lopen bij de ontwikkeling van een visie en koers voor de toekomst.

Middelgrote gemeenten en Platform31

Platform31 bevordert inzicht in de kansen, opgaven, uitgagingen én bedreigingen van de middelgrote gemeenten in Nederland. We inspireren en ondersteunen bij de ontwikkeling van krachtige strategieën die hun positie binnen het stedelijk netwerk van Nederland vitaal houden. Vanwege grote transities op het gebied van duurzaamheid en energie, in het sociale en ruimtelijke domein (de nieuwe omgevingswet) en de veranderingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de economie, is het juist nu belangrijk om te investeren in kennis en kunde waarmee we middelgrote gemeenten in Nederland vitaal en krachtig houden. We werken daarbij samen met het Platform Middelgrote Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken rondom de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over de vraagstukken van middelgrote gemeenten.

De volgende middelgrote gemeenten zijn partner van Platform31: Assen, Goes, Hilversum, Lansingerland, Nissewaard, Oldambt, Ridderkerk, Rijswijk, Veenendaal, Vlaardingen, Waalwijk, Winterswijk en Zeist. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van een specifiek kennisprogramma voor de middelgrote gemeenten in Nederland.

Map for Platform31, Koningin Julianaplein 10, Den Haag
Naar een strategie voor middelgrote steden kl internal thumb small 1493900638

Het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten

Op 23 oktober organiseert Platform31 exclusief voor bestuurders en strategisch beleidsadviseurs van de middelgrote gemeenten die partner zijn van Platform31 (of geïnteresseerd zijn om partner te worden), een expertmeeting over het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten. Lees meer

16:00 Ontvangst

met koffie en thee en een lichte snack

16:30 Opening en welkom

door Hamit Karakus, directeur Platform31

16:35 Introductie en kennismaking

onder leiding van dagvoorzitter Henk-Jan Bierling

16:45 Presentatie trends, opgaven en uitdagingen voor middelgrote gemeenten

door Koos van Dijken

17:15 Werksessie 1

Inventarisatie van de eigen ligging, positie en rol en bepalen van richtinggevende opgaven, uitdagingen en kansen van iedere individuele gemeente

18:00 Hartige hap
18:30 Werksessie 2

Strategische positie en koersbepaling: in gesprek over de mogelijke/wenselijke/noodzakelijke/haalbare strategische keuzes per middelgrote gemeente en de bottlenecks en dilemma’s die u daarbij verwacht tegen te komen

19:15 Wrap-up

en korte inventarisatie van kennisvragen van middelgrote gemeenten en wensen met betrekking tot het partnerschap met Platform31

19:30 Einde expertmeeting

Aanmelden kan door een mail te sturen aan joost.vanhoorn@platform31.nl waarin u vermeld welke personen (inclusief functie en contactgegevens) er vanuit uw organisatie zullen deelnemen.