Expertsessies CO2-neutraal

Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk kennis delen over de koers naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Elke sessie staat een deelthema centraal: visie, beleid en uitvoering. We selecteerden een aantal experts om deze thema’s kracht bij te zetten. Werkt uw corporatie toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad? Meld u aan voor de expertsessies en ontvang handvatten om uw beleid op dit thema scherp te stellen.

Elke sessie geeft de aanwezige expert een uitgebreide introductie op het deelthema. Corporaties die deelnemen aan de expertsessies krijgen de mogelijkheid het eigen beleid te presenteren, specifiek gericht op het thema. De andere deelnemers en experts ondersteunen u door middel van een intervisiemethodiek en door hun eigen kennis en ervaringen te delen.

Sessie 1: vaststellen van de visie

De reeks expertsessies start met het onderwerp: vaststellen van de visie CO2-neutraal. Wat verstaan we hier precies onder en wat vraagt het procesmatig, organisatorisch, inhoudelijk en communicatief om dit intern vast te stellen? Welke facetten komen kijken bij het realiseren van een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050?

We gaan aan de slag met de volgende vragen:

 • Welke strategische ontwikkelingen hebben invloed op de woningvoorraad en daarmee op het transformatieproces?
 • Wat is procesmatig, organisatorisch en inhoudelijk nodig om een visie CO2-neutraal vast te stellen? Welke informatie en zekerheden hebben het bestuur en de Raad van Commissarissen nodig om in te stemmen?
 • Welke wederkerigheid mag verwacht worden van de gemeente in de prestatieafspraken op dit thema? En hoe neem je huurders mee?

Duiding: in deze fase zoeken we een gezamenlijke taal en stellen we het doel vast.

Expert: Arthur Lippus
Arthur is expert bij The Natural Step en heeft als innovatie- en transitiemanager bij Portaal regelmatig gewerkt aan de toekomstvisies. Ook leverde hij een bijdrage aan de implementatie in concrete plannen.

Sessie 2: van visie naar beleid

De weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad kent nog veel onzekerheden; zowel financieel-technisch, procesmatig als wettelijk. Welke onzekerheden zijn dit? Hoe maakt u een heldere planningen hoe gaat u om met belemmeringen en drempels? En hoe duid je deze obstakels in een toekomstperspectief (bijvoorbeeld de salderingsregeling) of te hoge kosten van marktrijpe innovatieve oplossingen.

We gaan aan de slag met de volgende vragen:

 • Hoe kunt u op basis van de huidige instrumenten en middelen de beweging naar CO2-neutraal vastgoed aanpassen en versnellen? En zijn er al concrete voorbeelden beschikbaar?
 • Hoe kunt u op basis van de huidige technische, financiële en wettelijke mogelijkheden een lange termijn planning opstellen? Welke tussenstations passeert u op welk moment in het transformatieproces?
 • Welke samenwerkingsmodellen zijn geschikt om focus aan te brengen in de interne organisatie? Hoe neemt u stakeholders en ketenpartners daarin mee?
 • Beschikken corporaties over bruikbare formats voor energietransitie?

Duiding: in deze fase maken we de doelen concreet en beschrijven we het grove proces. Door mijlpalen in een tijdlijn te plaatsen, delen we kennis over het maken van een eigen lange termijn planning

Expert: Perry van Happen
Perry is adviseur bij AlleeWonen. De corporatie streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad en ontwikkelde een strategie om dit te bereiken. AlleeWonen houdt hierbij rekening met de huidige technische en financiële mogelijkheden en de onzekerheden en belemmeringen die er nog zijn.

Sessie 3: van beleid naar uitvoering

Waar gaat u mee aan de slag, nu het beleid is vastgesteld? Hoe ziet de planning eruit en wanneer ontstaat versnelling?

We gaan aan de slag met de volgende vragen:

 • Welke eisen stelt het realiseren van een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 aan de vastgoedsturing? Is het nog logisch om via het meerjaren- onderhoudsplan te sturen of kunt u beter het meest geschikte bezit naar voren halen?
 • Langs welke afwegingsladder legt u de huidige vastgoedontwikkelingen en wat heeft u nodig om het opdrachtgeverschap te regisseren naar de doelen die gehaald moeten worden in 2050?
 • Hoe richt u het participatiemodel in zodat deze de versnelling ondersteunt?
 • Hoe behoud u ruimte voor innovaties, overheidsontwikkelingen en markttransities?

Duiding: in de laatste fase maken we de stap naar vastgoedsturing en de huidige renovatieprojecten. Aan de hand van concrete voorbeelden bieden we handvatten voor de invulling hiervan.

Expert: Maarten Kusters
Maarten is partner van TSAVO en nu interim transitiemanager bij Eigen Haard.

* Experts onder voorbehoud.

Map for Rosmalen en Utrecht
Mitros nul op de meter internal thumb small 1433161312

Expertsessies CO2-neutraal

Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk koers zetten naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Elke sessie staat een deelthema centraal: visie, beleid en uitvoering. We selecteerden een aantal experts om deze thema’s kracht bij te zetten. Werkt uw corporatie toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad? Meld u aan voor de expertsessies en ontvang handvatten om uw beleid op dit thema scherp te stellen. Lees meer

Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Koplopers en geïnteresseerde corporaties kunnen zich aanmelden bij:

Peter Linders

Peter Linders

EnergieAmbassadeur Huren met Energie

06 53 40 62 21