Prestatieafspraken wonen en zorg

Expertmeeting voor huurders- en consumentenorganisaties

Wat is de inhoud van de prestatieafspraken over wonen en zorg? Gemeenten, corporaties en huurders zijn volop bezig met het de invulling van deze afspraken. Ook de Rijksoverheid noemt wonen en zorg als belangrijk thema voor de prestatieafspraken wonen. Maar welke onderwerpen moeten in afspraken worden vastgelegd? En hoe gaat dat in zijn werk?

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) organiseren in samenwerking met de Woonbond een expertbijeenkomst over het thema wonen en zorg in prestatieafspraken. Tijdens deze bijeenkomst komen huurdersorganisaties en andere betrokkenen, zoals ouderenorganisaties en VMO-raden aan het woord. We horen graag welke onderwerpen binnen het thema wonen en zorg u op wilt nemen in de prestatieafspraken. Welke inbreng heeft u zelf op dit onderwerp en weet u welke vragen op dit thema leven in uw achterban?

Hoe en op welk moment snijdt u deze thema’s aan in de gesprekken met de gemeente en woningcorporatie? Tijdens de expertbijeenkomst op 26 januari 2017 nodigen wij u uit voor een open gesprek, waarbij inhoudelijke thema’s, rolopvattingen, tips, dilemma’s en voorbeelden centraal staan. De uitkomsten verwerken we in het eindadvies en de praktische handleiding. Meer informatie hierover vindt u in het onderstaande kader.

Wonen en zorg in prestatieafspraken

Gemeenten en corporaties werken aan een samenhang tussen wonen, zorg en welzijn. Platform31 inventariseerde wat landelijk in de huidige prestatieafspraken (zie kader) op het thema wonen en zorg wordt afgesproken. In drie bijeenkomsten bespraken gemeenten en woningcorporaties hoe de huidige afspraken concreter en beter kunnen. Tijdens de vierde bijeenkomst gaan we het gesprek aan met huurders- en belangenorganisaties. Wat speelt bij deze partijen op het thema wonen en zorg en wat vindt u belangrijk?

Platform31 en KCWZ organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met de Woonbond. De Woonbond ontvangt regelmatig signalen van problemen in de praktijk. Huurders ervaren dilemma’s bij woningaanpassingen, het doorstromen naar betere, aangepaste woningen en de instroom van doelgroepen met psychische problemen in wijken. In de bijeenkomst bespreken we welke onderwerpen huurdersvertegenwoordigers belangrijk vinden als onderdeel van de prestatieafspraken en wat zij willen afspreken op dit onderwerp.

Inrichting van het proces

Dankzij de nieuwe Woningwet zijn huurders een gelijkwaardige gesprekspartner bij de totstandkoming van prestatieafspraken. Hoe plaatsen belangenorganisaties hun onderwerpen op de agenda? Tijdens de bijeenkomst komt deze vraag uitgebreid aan de orde. Regelmatig is het thema wonen en zorg onderwerp van gesprek in een breder samenwerkingsverband en een breder beleidstraject in de gemeente. De prestatieafspraken wonen zijn dan een uitvloeisel. Neemt u als belangenorganisatie deel aan dit brede beleidstraject of ontvangt u input van andere belangenorganisaties? Kortom, hoe ziet u uw rol en wanneer oefent u invloed uit? Op de bijeenkomst is naast de inhoud van het thema, ook het proces van medezeggenschap op het thema wonen en zorg onderwerp van gesprek.

Wonen en zorg in prestatieafspraken

Vanuit het kennis- en experimentenprogramma Langer thuis van het ministerie van BZK en VWS ontwikkelen Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een handreiking voor het maken van prestatieafspraken over wonen en zorg. De landelijke verkenning naar het thema wonen en zorg in prestatieafspraken bundelt de onderwerpen die in de huidige prestatieafspraken zijn opgenomen.

Aan de hand hiervan spreken we in een reeks bijeenkomsten met gemeenten, corporaties en huurders over de inhoud van deze afspraken, de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad, de samenhang met het sociaal domein en de nabijheid van voorzieningen, de visie op wonen en zorg en de proces-inrichting. De inzet van de expertsessies zijn dilemma’s, inspirerende aanpakken en voorstellen voor verbetering. De bijeenkomst met huurders- en consumentenorganisaties is de laatste van de reeks. De uitkomsten worden verwerkt in het eindadvies en de praktische handreiking.

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over Prestatieafspraken wonen en zorg op een overzichtelijke pagina.

Map for Utrecht
Haarlem-amsterdamse-buurt-kl_internal_thumb_small-1467818159

Prestatieafspraken wonen en zorg

Expertmeeting voor huurders- en consumentenorganisaties

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) organiseren in samenwerking met de Woonbond een expertbijeenkomst over het thema wonen en zorg in prestatieafspraken, voor huurders- en consumentenorganisaties. Lees meer

Voor aanmelding graag een mail naar Annette Duivenvoorden.